Nieuwe Maan in Maagd

Gepubliceerd: 21 augustus 2016

Op maandag 22 augustus gaat de Zon aan het begin van de avond het aardeteken Maagd binnen. Dit teken wordt vaak afgebeeld als de godin Demeter, met een bundel korenaren in haar hand. Zij werd vereerd als de oermoeder en als de godin van de gewassen. Haar dochter Persephone werd door Pluto, de god van de onderwereld, ontvoerd. Demeter was daar zo bedroefd over dat ze de gewassen niet langer liet groeien. Omdat alle leven op aarde ten onder dreigde te gaan, bemiddelden toen de andere goden.

Ze wisten Pluto te bewegen Persephone een half jaar bij haar moeder te laten zijn en het andere halve jaar bij hemzelf in de onderwereld. Dit is een heel sprekende mythe om de wisseling van de seizoenen uit te beelden. Het laat ook zien dat een mythologisch verhaal onze ziel veel dieper kan raken dan een wetenschappelijke verklaring, die er natuurlijk ook is.

Op 22 augustus staan behalve de Zon ook de planeten Mercurius, Venus en Jupiter in het bewegelijke aardeteken Maagd. Aangezien Mars en Saturnus in het bewegelijke vuurteken Boogschutter staan en Neptunus in het bewegelijke waterteken Vissen, zal er in deze tijd heel wat kunnen gaan schuiven in de wereld. Een aantal van deze planeten in de bewegelijke tekens staan reeds de hele zomer in nauw spanningsaspect met elkaar en daardoor hebben we al het één en ander meegemaakt. Een nieuwe kritieke periode breekt aan rond de Nieuwe Maan in Maagd op 1 september, want dat is een zonsverduistering. Vaak breekt er op zo’n moment een crisis uit die er al een tijd zat aan te komen. Deze zoneclips die rond 11.00 uur plaats vindt zal goed zichtbaar zijn in Afrika ten zuiden van de evenaar.

Een week later op 8 september vieren we de geboorte van de Maagd Maria. Ze was de dochter van Anna en Joachim. Aanvankelijk waren ze kinderloos gebleven, maar door hun gebeden, wordt Anna toch zwanger en geeft het leven aan een meisje: Maria. De ouders wijden het kind aan God. In alle religieuze tradities komen verhalen voor van grote heiligen, die door bemiddeling van God uit eerder onvruchtbare ouders geboren worden. Het is een universeel thema dat bij heiligenlevens hoort en dat laat zien dat een heel zuivere ziel in een fysiek lichaam geboren wordt, zodat er in spiritueel opzicht van een maagdelijke geboorte gesproken kan worden. In de late middeleeuwen ontstaat er een speciale afbeelding: Anna ten Drieën, Anna met Maria en Jezus.

Wim Weehuizen, augustus 2016