Overweging in de Advent

Gepubliceerd: 2 december 2018

Laten wij in dankbaarheid ons hart verheffen tot God, de grote geest van leven.
Wij danken U, O Eeuwige Geest, voor de wonderbaarlijke openbaring van het doel van onze schepping. Ons hart springt op van vreugde en bescheiden buigen wij ons in aanbidding. Moge Uw kracht bij ons blijven en in ons groeien, opdat wij verder mogen reizen… in het geloof dat wij achter de hoge bergen het zonlicht zullen zien… En als wij in dit Licht zijn, zullen wij U zien en kennen, de eeuwige Vader en Moeder en Kind.
Mogen dit onze gedachten zijn in deze tijd voor kerstmis.
Amen

Uit: De goddelijke Moeder, pagina 70