Kerstmis 2017

Gepubliceerd: 21 december 2017

Tussen 21 en 24 december lijkt de zon stil te staan op zijn cyclische pad; we ervaren dit als de tijd van de zonnestilstand. De aarde heeft zich helemaal naar binnen gericht en ook wij zijn hier gevoelig voor en kunnen dit innerlijk ervaren. In deze periode kunnen wij veel inspiratie ontvangen vanuit de hemelse wereld. Tijdens de winterzonnewende kan ons hoger bewustzijn zich openen als voorbereiding op de speciale zegening van Kerstmis.

De afgelopen periode, de adventstijd, hebben we ons steeds meer naar binnen gericht. De kortere dagen, het afnemen van het licht, doet ons steeds meer hopen op, verlangen naar de terugkeer van het licht, de geboorte van het Licht die we in de Kerstnacht mogen ervaren. We ontsteken kaarsen om het licht te ervaren, kaarsen die de innerlijke verbinding met de Christus in onszelf symboliseren. De tijd vóór kerst is een periode van bezinning, van naar binnen keren en onszelf ontmoeten. Hierdoor kunnen we de stilte, de vrede gewaar worden. Zoals White Eagle zegt: ‘We kunnen in de stilte, de innerlijke stilte van de ziel, de geboorte van het Christuskind ervaren. In de stilte, met de flonkerende sterren boven ons en de engelenkoren die van liefde, vrede en goede willen zingen, kunnen we het kind in ons hart geboren laten worden.’ 

We verlangen naar vrede, maar zien tegelijk ook zoveel geweld en chaos om ons heen. White Eagle vertelt ons: ‘Iedereen verlangt op een bepaald moment naar vrede. Je denkt aan vrede als aan ‘goede wil’ onder elkaar, goede wil tussen de volkeren onderling, het neerleggen van de wapens. Maar vrede is veel meer dan dat. Vrede kun je alleen begrijpen en realiseren in je hart. Vrede ligt diep onder alle rumoer, lawaai en luidruchtigheid van de wereld, diep onder gevoel, onder gedachten. Vrede vind je in de diepe, diepe stilte en rust van je hart. Vrede is geest, of met andere woorden: vrede is God, je Schepper. Hoe kun je vrede vinden? Vrede vind je niet door erover te denken, door je mentale vermogens te gebruiken om tot begrip te komen. Nee, mijn kinderen, de Ster zal je er brengen, de Ster die scheen en nog altijd schijnt boven Bethlehem. Denk aan de stal met de goddelijke Moeder en Jozef, haar beschermer. De goddelijke Moeder is liefde. Zij is de levensschenker, ze schenkt het leven aan het Christuskind. Jozef is haar beschermer, de goede gedachte die op de juiste manier denkt en die over de Moeder waakt en haar beschermt,’ 

We wensen iedereen een heel mooi en vredig kerstfeest. We wensen dat we in het nieuwe jaar steeds meer de universele broederschap met elkaar én met de broederschap in de wereld van de geest mogen ervaren en op aarde gestalte mogen geven.

 Jozefa Kangur en Karin Slijkhuis
Landelijke leiding