Het goede komt; hou je blik gericht op de Ster

Gepubliceerd: 8 juli 2016

Jenny Dent’s spiritual blog

White Eagle vertelt ons in ‘The Quiet Mind’: ‘Zend voortdurend gedachten uit van goede wil, broederschap en liefde. Zie altijd het goede, zelfs als het goede oneindig klein lijkt in vergelijking met andere dingen. Laat je gedachten vol goede wil en liefde zich verspreiden. Je weet niet hoeveel goed je doet door je hogere zelf toe te staan je leven te beheersen.’

Ik weet dat jullie getuige geweest zijn van de verwarring en onrust die volgden op de resultaten van het referendum in Groot-Brittannië. White Eagle’s leiding aan ons allen is om standvastig en kalm te blijven en onze focus te richten op het heldere beeld van de zespuntige Ster die over Groot Brittannië schijnt en over de hele wereld. We moeten proberen om ons niet te laten overrompelen door verhalen in de media die angst en onzekerheid veroorzaken. En evenmin door onze persoonlijke mening. Mijn advies is om te proberen om onszelf wat afzijdig te houden en om heel evenwichtig en kalm te blijven. Probeer gewoon om de standvastige Ster te ‘zijn’, waarvan het licht rustig op iedereen schijnt. White Eagle herinnert ons er zo vaak aan dat de kracht van God, de kracht van de Ster, sterker is dan welke aardse duisternis of verwarring dan ook. De belangrijkste lessen over broederschap worden zeker door dit alles geleerd.
Toen de verhalen zich aandienden op 24 juni ervoer ik persoonlijk een groeiend gevoel van vrede en de absolute overtuiging dat het goede zal komen, hoewel niemand van ons op dit moment kan voorspellen hoe alles zal uitpakken.
Ik heb juist nu geluisterd naar een opname van een lezing gegeven door onze voorzitter van de White Eagle Astrologie-school, Simon Bentley, getiteld ‘Verenigde Staten van Europa?’ Simon gaf deze lezing afgelopen januari en zijn woorden zijn nog steeds bijzonder relevant en heel inspirerend. In zijn lezing haalt Simon woorden aan van White Eagle (van vele jaren geleden). ‘Er ZAL een Verenigde Staten van Europa zijn’. Hij spreekt heel bevlogen over hoe de horoscoop duidelijk de moeilijkheden laat zien die de EU hebben bestookt, maar ook over de verbazingwekkend ver reikende visie erachter, een visie die echt over broederschap in actie gaat. Simon gelooft nog steeds, en ik ook, dat deze visie bereikbaar is doordat de kracht van de Ster erop gericht is. Simon spreekt verder heel speculatief over de Europese migrantencrisis en hoe deze Europa (en Groot-Brittannië) een kans geeft om de karmische gevolgen van ons oude koloniale misbruik recht te zetten. (Om de CD van deze lezing te bestellen kun je contact opnemen via astrology@whiteagle.org.)
Dus, lieve vrienden, laten we standvastig zijn in ons geloof dat het goede zal komen en laten we onze blik gericht houden op de Ster van echte Broederschap, die over Europa en de hele wereld schijnt.

Jenny Dent, spiritual mother van de White Eagle Lodge wereldwijd