Een vreugdevolle en liefdevolle Kerst!

Gepubliceerd: 25 december 2018

Uit een Kersttoespraak van White Eagle:

‘En God zei: Er zij Licht en er was Licht: de Eerstgeborene van de Vader-Moeder-God. De Eerstgeborene van de Vader-Moeder-God is het Licht, dat liefde is.’ Wij spreken herhaaldelijk tot jullie over de Christusliefde, het Christuslicht in het hart. Dit licht in het hart, geliefde broeders en zusters, is het geheim van de magie, het geheim van alle wonderen. Als liefde in het hart leeft en door het leven zichtbaar wordt, dan worden wonderen verricht.
Al in het begin van het menselijk leven op aarde werd dit kind geboren, niet in een voornaam paleis, maar in een stal, de nederigste plek. Betekent dat niet iets voor jou? Het is in het hart van de mens, in zijn bescheidenheid, zijn liefdevolle vriendelijkheid, in de nederigheid van zijn overgave aan de liefde en de wijsheid van zijn Schepper, dat het Christuskind geboren wordt, die liefde die wonderen laat gebeuren in zijn leven.

Wij bidden dat jullie tijdens deze Kersttijd, ongeacht wat jullie gaan doen, maar vooral als jullie plezier en muziek gaan maken, je zult herinneren aan wie jullie het talent om te dansen, te zingen en muziek te maken, te danken hebben. Bedenk dat alles wat tot de mens komt van God komt, alles op deze aarde krijg je door Gods gaven. Vergeet dat nooit! Wij vertrouwen erop en we bidden ervoor, dat jullie tijdens deze Kerstmis van tijd tot tijd pauzeren en, al is het maar heel even, willen denken aan die sferen van Licht en aan hen, die in die sferen van Licht verblijven. Al is het maar heel even, maak verbinding met die liefde en met dat Licht.’

Wij wensen jullie een vreugdevolle en liefdevolle Kersttijd toe!

Hein en Emilia