De mensheid wacht een glorievolle toekomst

Gepubliceerd: 22 november 2016

Jenny Dent’s spiritual blog

Veel mensen voelen zich misschien bijzonder ongerust over de huidige ontwikkelingen in de wereld. Ik heb me gewend tot ‘Seeking Serenity’, een erg inspirerend boek met de leer van White Eagle. Wat hij bespreekt, lijkt mij precies de vinger op de zere plek van dit moment te leggen. Als altijd is de les zo positief en geruststellend en herinnert hij ons eraan om alle angst los te laten en te vertrouwen op Gods perfecte plan.


Velen zijn verontrust over de toestand op het aardse niveau, velen zijn overweldigd door angst en hopen het beste, maar vrezen het ergste. Maar we willen je graag vertellen dat we erg blij zijn met de evolutie van de mens op aarde.
Als we naar de omstandigheden en alle complexiteit op aarde kijken dan zien we een prachtige ontwikkeling bij de mens en in het menselijk leven op het aardse niveau. Je raakt teleurgesteld door de geschillen en misverstanden tussen mensen en het conflict tussen de rassen, maar we zien een prachtige groei achter ons beperkte blikveld. We zien stralen van liefde afkomstig van de Witte Broederschap en verlichte zielen in de hemelse sferen van de aarde. Je spreekt over liefde op jullie aarde, maar je hebt weinig begrip van de kracht en de schoonheid van de liefde zoals die gekend wordt op de hogere niveaus.

Het is echt heel belangrijk voor ons allen, voor alle lichtwerkers, om positief te blijven in onze gedacten en om onszelf niet toe te staan uit ons doen te raken door verhalen in de media of door gebeurtenissen in de buitenwereld. Als iets in de wereld je ongerust maakt, denk dan gewoon aan de Ster die op de wereld schijnt, weet dat God een perfect plan heeft en dat uit schijnbare chaos iets goeds gaat ontstaan.

We voorzien een prachtige toekomst voor de mensheid wanneer het onrecht rechtgezet is en de mens zich de weg van de wijsheid eigen heeft gemaakt. We zien het natuurlijke en mooie samengaan van alle landen verenigd in een grote broederschap en een toekomst waarin de mens zijn verantwoordelijkheid begrijpt voor alle vormen van leven. Wees er ook van verzekerd dat in wereldzaken recht zal overwinnen en dat rechtvaardigheid het schijnbare onrecht in evenwicht zal brengen. Er zal een groei in het bewustzijn ontstaan en de mens zal opkijken tot achter de astrale niveaus naar de hemelse wereld waar Christus en zijn engelen en heel het stralende gezelschap van de hemel vertoeft.

Jenny Dent, mother van de White Eagle Lodge wereldwijd