De kracht van God

Gepubliceerd: 13 april 2016

Jenny Dent’s spiritual blog

‘De kracht van God’ was het thema van een lezing die ik onlangs hield tijdens de zondagsdienst in onze mooie Tempel van de gouden roos in Texas, USA. Ik citeerde White Eagles woorden uit Spiritual Unfoldment, deel 2, hst 4 getiteld ‘Engelen van Licht en Donker’. White Eagle vertelt ons over het aandeel dat de engelen van het duister vervullen in Gods plan voor de evolutie van het leven op aarde.

Hij beantwoordt de vraag: ‘Kunnen de engelen van het duister, deze engelenmacht die misschien nog niet volledig bewust is van het licht en de macht en de wijsheid van de Allerhoogste, heersen over de engelen van het licht en de vernietiging van de mensheid veroorzaken?’ Hij reageert: Ons antwoord is NEE. De donkere engelen kunnen tot daar gaan en niet verder omdat ze dan tegengehouden worden door een kosmische wet die hen machteloos maakt…… God staat niet toe dat het universum uit Zijn/Haar handen valt. Niets gebeurt buiten de wil van God.

 Ik vind deze woorden buitengewoon troostend. Als we vandaag de dag naar onze wereld kijken, kan het verleidelijk zijn om je moedeloos te voelen en bang voor het geweld en het lijden dat we rondom ons zien. Ons werk, zo vertelt White Eagle ons, is om te leren hoe we onszelf, onze gedachten en emoties, kunnen opdragen om geen ruimte te bieden aan negativiteit, maar ons te richten op de goede krachten zodat we aldoor ‘de wil van God willen’. Dit is de eerste krachtstraal, goddelijke kracht, Gods kracht, de kracht die de wereld geschapen heeft. We zijn deel van God, deel van deze kracht, het zit in ons. Laten we het gebruiken om een nieuwe wereld van vrede en vrolijke creativiteit de creëren.

Ik vind het interessant om op te merken dat het woord Islam vrede betekent en dat één van de belangrijkste aspecten van de Islamitische leer, één van de vijf pilaren van de Islam, de toewijding aan Allah (God) is en onderwerping aan Zijn wil. Het is droevig dat dit niet goed bekend is. Er is zo veel onbegrip over deze mooie religie, die in zijn ware uitoefening een religie van vrede is en niet van geweld.
En nu nog enkele inspirerende woorden van White Eagle uit een Inner Teaching: Hij die een antwoord zou willen vinden op elk persoonlijk of wereldprobleem, laat hem de kunst beoefenen om de geestelijke gemoedstoestand binnen te gaan en heel stil te worden, zo stil als een meer. Laat hem zich dat meer in zijn ziel herinneren. Mensen moeten eerst leren de wil van God in zichzelf te ontwikkelen. De wil van God geeft je de opdracht om stil te worden. Daarna zul je de weerspiegeling van de waarheid onvervormd zien in het water van het meer, dat jouw geest is. Wees stil en weet dat Ik God ben.

Jenny Dent, spiritual mother van de White Eagle Lodge wereldwijd