Broederschap van veel kanten bekeken

Gepubliceerd: 20 mei 2019

De open middag van de Wisdom school op zondag 19 mei werd opnieuw door een flinke groep belangstellenden bezocht. Onder leiding van Emilia van Leent en Hein Fleuren werd aan de deelnemers gevraagd om te reageren op enkele teksten van White Eagle over broederschap. Dit leverde mooie verhalen op en veel tips om beter te begrijpen wat broederschap is en hoe het in het leven van alledag is in te passen. De uitleg over de twee assen van het kruis, die symbool staan voor verbinding met de hogere wereld en met onze aardse omgeving bracht discussies op gang in kleine groepjes. De middag werd afgesloten met een mooie meditatie over de roos die bloeit wanneer de verbinding met de beide assen gemaakt kan worden.