‘Als je goed genoeg kijkt, dan zul je goedheid ontdekken’, White Eagle

Gepubliceerd: 20 oktober 2016

Jenny Dent’s spiritual blog

Temidden van het vaak hartverscheurende nieuws waar we getuige van zijn, duiken soms hartverwarmende verhalen op. Ze herinneren me aan de goedheid in vele harten en de enorme inspanningen om onze planeet op een hoger niveau te krijgen en ons allen vooruit te duwen naar het nieuwe tijdperk van echte broederschap waarvan White Eagle zo duidelijk aangeeft dat die er komt.

Onlangs kreeg ik een krantenartikel in handen met de titel ‘Nog geen vredesakkoord, maar de Nobelprijs voor de Vrede biedt hoop’. Het beschrijft dat aan de president van Colombia de prijs is toegekend voor zijn inspanningen om vrede te stichten in zijn verscheurde land. In een quote zegt de secretaris generaal van Amnesty International: ‘We hopen dat het nieuws van vandaag de partijen versterkt om door te gaan met hun inspanningen om een definitief vredesakkoord te bereiken’. Het conflict heeft honderdduizenden het leven gekost en ongeveer zes miljoen mensen van hun plek verdreven. Dit inspirerende artikel herinnert de lezers verder aan andere opvallende prijswinnaars: Martin Luther King, Aung San Suu Kyi, Michail Gorbatsjov en Nelson Mandela. Ik geloof dat het ons allen helpt om positief te blijven en hoopvol over de overwinning van het goede over het zogenaamde kwaad als we ons moedige mensen zoals hen blijven herinneren die aan vrede, waarheid en broederschap gewerkt hebben. White Eagle is hier heel duidelijk over in ‘Spiritual Unfoldment’ deel 2.

Het stukje over Michail Gorbatsjov herinnert ons aan zijn aandeel in de val van de Berlijnse muur, een geweldige prestatie: als dat kan, is niets onmogelijk! En dan Aung San Suu Kyi, geïnspireerd door Gandhi, zij was uiteindelijk in staat om vreedzame hervormingen in haar land (Myanmar) voor elkaar te krijgen en het heersende militaire bewind te vervangen door een burgerlijke regering. Zij verdroeg, evenals Nelson Mandela en vele anderen, straffen omdat zij opkwam voor waarheid en mensenrechten (broederschap in actie). Met zulke moedige zielen zal de negatieve energie het niet winnen en alle negativiteit zal omgezet worden in positieve ziele-groei voor mensen individueel en voor de wereld. Dit helpt me om moed te vergaren als ik de verschrikkelijke dingen zie die in Syrië gebeuren en getuige ben van de wereldwijde vluchtelingencrisis. Het goede zal overwinnen. Gods wet is onaantastbaar en de magie van de Ster verheft en inspireert zo velen om aan verandering te werken en om allen die lijden te troosten.

Vaak lees ik deze prachtige woorde van White Eagle op pagina 30 van ‘Seeking Serenity’:
Onthoud, broeders, dat alles toewerkt naar de grote dag van de verlichting van de hele mensheid en naar de grote Broederschap die gaat komen! Weet je, als je kon zien met je zuiver geestelijke blik, dan zou je kunnen kijken in de harten van alle mensen en je zou elke keer een grote beminnelijkheid ontdekken, onder alle troep en rommel. Als je dit inzicht laat groeien, als je leert om werkelijk met je hart te zien en als je goed genoeg kijkt, dan zie je overal goedheid, in alle mensen. Bovendien, als je die zegen in je hart ontvangt, dan zal het door je heen stromen en door de eenheid die je met de hele mensheid voelt. Het licht in jou zal naar anderen uitstralen, naar de hele wereld, om te zegenen, te helen en eenzelfde schoonheid in elk hart helpen ontwikkelen.

Jenny Dent, spiritual mother van de White Eagle Lodge wereldwijd