Allerheiligen en Allerzielen

Gepubliceerd: 30 oktober 2018

Van oudsher zijn Allerheiligen en Allerzielen, op 1 en 2 november, gedenkdagen. Ze nodigen je uit om je innerlijk af te stemmen op je dierbaren die zijn overgegaan naar het Licht. Om je in dankbaarheid af te stemmen op de heiligheid van diegenen die een graad van verlichting bereikt hebben, die zij gebruiken in dienst van de mensheid. Het is ook een tijd om met compassie en liefde stil te staan bij de weg die iedere ziel gaat om zich de Bron te herinneren van waaruit hij of zij voorkomt.

White Eagle zegt hierover: ‘Wij bidden dat je innerlijk oog geopend mag worden voor de verlichte wezens, vrienden en broeders van de Geest, die in deze tijd dicht bij je komen. Wij kunnen jullie geen zichtbaar bewijs voor onze boodschap van het eeuwige leven geven, maar God heeft je de kracht in je hart gegeven om zelf de bevestiging van de waarheid van deze boodschap te ontvangen. Je zult je bewust worden van een leven dat eeuwig is. Je zult weten wanneer er een engel voorbij gaat, want je zult het hogere zintuig van het geestelijk leven ontwikkelen. Dat leven is van de hogere sferen van Licht, waar je geliefden naar toe gaan als het lichaam sterft. Deze wereld bereik je door naar binnen te keren, naar de meest innerlijke tempel van de geest, om daar God te aanbidden met bescheidenheid en met een vriendelijk, liefdevol hart. Dat is de brug. Als je de innerlijke werelden bezoekt door de Geest van Christus, ontvang je het bewustzijn van Eenheid met alle leven. Dat zal je de ware eenwording brengen, die van geest met geest, en dan zul je vervuld zijn van vreugde.’

Moge jouw samenzijn met hen in de sferen van Licht vervuld zijn met vreugde en dankbaarheid.

Emilia en Hein