Advent 2017

Gepubliceerd: 27 november 2017

Zondag 3 december is het de vierde zondag voor Kerstmis en begint de adventstijd. Vier speciale weken waarin wij ons afstemmen op het naderen van het Licht dat Jezus de Christus in de wereld brengt, de geboorte van het Christuskind in ons hart.

Door gebruik te maken van symbolen en rituelen kunnen we dichter bij de diepere betekenis komen van bijzondere, spirituele momenten. Het ontsteken van de kaarsen van de adventskrans is in deze tijd zo’n mooi ritueel.

Je kunt deze adventskrans zelf maken en bij dit proces denken aan de diepere betekenis van deze symboliek. De ronde, groene krans die ons herinnert aan de nooit aflatende liefde van onze Vader-Moeder God, het groen dat staat voor nieuw leven, er is geen dood, alleen maar groei,  en de cirkel die symbool staat voor geen begin en geen einde.

De eerste kaars staat symbolisch voor Hoop. Hoop dat als licht mag schijnen in de duisternis die we soms in en om ons heen ervaren, die we in de wereld ervaren. En dat we vanuit die hoop zullen groeien naar weten, weten dat het licht altijd de duisternis zal overwinnen.

De daarop volgende weken kunnen we ons bij het ontsteken van de kaarsen afstemmen op de diepere betekenis van ‘vrede’, ‘liefde’ en ‘vreugde’.

Laten we ons ook bewust zijn dat we kwetsbaar zijn in deze periode en dat andere krachten makkelijk invloed kunnen krijgen op onze eigen pijn, verdriet, eenzaamheid…. Mocht dit gebeuren, hoe groot is de uitdaging dan om deze gevoelens te omarmen met hoop, vrede, liefde en vreugde en datgene waar White Eagle ons door zijn vele leringen via Minesta deelgenoot van heeft gemaakt, toe te passen.

We wensen jullie allen een heel mooie adventsperiode, een tijd van voorbereiding op het kerstfeest, het feest van het Christuslicht. Dat wij ons ten volle bewust mogen zijn van dit Christuslicht in onszelf en in de ander, onze broeder, onze zuster, en dat wij dit licht mogen uitstralen naar allen die hulp en healing nodig hebben.

Jozefa en Karin
landelijke leiding White Eagle Lodge