White Eagle

White Eagle is een broeder die overgegaan is naar de wereld van het Licht. Hij heeft vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw boodschappen doorgegeven aan de Engelse Grace Cooke. Zij heeft de boodschappen opgeschreven en vele ervan zijn in boekvorm uitgegeven. De eerste Lodge in Engeland is ook door haar gesticht.
White Eagle is een vertegenwoordiger van het huidige Watermantijdperk, waarin je innerlijke gids, je intuïtie en het Licht-in-jou sterker kan worden. White Eagle helpt je daarbij; zijn boodschappen zijn vol liefde en begrip voor de moeilijkheden waarmee je te maken hebt. In De Lichtbrenger, een van de boeken met boodschappen van White Eagle, zegt hij: ‘Jullie bevinden je nu in het Watermantijdperk en ontvangen een bepaalde stimulans van de Watermanleraren en -meesters. Het resultaat hiervan is dat religie in de nieuwe tijd een geheel andere vorm zal aannemen. Het zal niet het oude priesterschap zijn, de eeuwenoude vorm van aanbidding. Het zal een religie zijn die iedere man en vrouw zal helpen de God-in-zichzelf te ontwikkelen.’