Hengelo (Overijssel)

Naast het uitzenden van het Licht bieden we ook hulp aan mensen die materieel in een minder bevoorrechte positie verkeren. Wij voelen ons daarbij nauw verbonden met het project in Nepal van Staraction .

Enkele keren per jaar organiseren we acties binnen onze groep, waarmee we dit project ondersteunen.

Gebedsdiensten
Gewoonlijk vinden de gebedsdiensten op de 1ste zondag van de maand plaats in het Nivon. De zaal is open om 10.30 uur en de dienst begint om 11.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee. De actuele data staan in de Agenda.