Hengelo (Overijssel)

We spannen ons in om onze harten te openen voor God, de grote Zon van alle leven, en Zijn Licht te reflecteren in de harten van de mensen. Daarmee zullen we broeders en zusters worden van alle leven, eenvoudig, zachtmoedig en waar, zodanig dat, indien God het wil, Hij eenieder van ons kan gebruiken om onze medemensen te troosten, te inspireren en te genezen.

Naast het uitzenden van het Licht bieden we ook hulp aan mensen die materieel in een minder bevoorrechte positie verkeren. Wij voelen ons daarbij nauw verbonden met het project van Staraction voor het kindertehuis ‘Haven on Earth’ in Kathmandu, Nepal. Enkele keren per jaar organiseren we acties binnen onze groep, waarmee we dit project ondersteunen.

Gebedsdiensten
Gewoonlijk vinden de gebedsdiensten op de 1ste zondag van de maand plaats in het Nivon. De zaal is open om 10.30 uur en de dienst begint om 11.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee. De actuele data staan in de Agenda.

Noendienst
Op donderdag is er een Noendienst in het Nivon, met uitzondering van de vakanties. Er is vooraf gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken. De dienst begint met een korte meditatie en we spreken ook het Gebed voor de mensheid uit. Graag altijd contact opnemen met Jozefa Kangur i.v.m. het wel/niet doorgaan van de Noendienst. Actuele data en tijden staan in de Agenda.