Vergoeding voor healing?

We vragen geen financiële vergoedingen, noch voor afstand-healing, noch voor contact-healing. Mocht je toch iets willen bijdragen aan het White Eagle -werk in Nederland, dan stellen we dat in de vorm van een gift erg op prijs. De gegevens hiervoor staan onder aan de Contactpagina.