Aan de slag met de Sterademhaling

Als je de energie van de ster wilt ervaren, dan kun je de sterademhaling toepassen.

 • We zien boven ons de stralende zespuntige ChristusSter ……
 • Zie het Licht van de Ster over jezelf (en de groep) uitstralen …… en jezelf (en de groep) geheel en al doordringen ……
 • Voel het Licht van Gods Liefde …… en open je hart voor dit gouden genezende Licht ……
 • Als je je zo concentreert, ga je langzamer en dieper ademen …… en je ademt dit Licht in ……
 • Volg die straal van Licht die vanuit de Christus-Ster in je hart schijnt …… en volg het Licht, dat met iedere inademing door je hart naar binnen stroomt …… en zo vul je jezelf steeds meer met Licht.
 • Bij het uitademen zend je Gods Liefde en genezende Kracht, vanuit je hart, over de hele wereld uit ……
 • Je wordt heel vredig en stil ……
 • Als je zo helemaal gevuld bent met Licht, voel je je opgeheven als op vleugelen van Licht tot in de Ster ……
 • We zijn nu in de Ster …… je bent één met het Licht …… één met je Schepper en met alle leven ……
 • Je bent één met de engelen en de Oudere Broeders, met wie we samenwerken ……
 • Voel hun aanwezigheid en hun liefde ……
 • Het is belangrijker wat je zelf BENT …… Licht, vredig, één met God …… dan wat je doet.
 • Je afstemming is daarbij het allerbelangrijkste.