Zonsverduistering in de VS

Gepubliceerd: 19 augustus 2017

Een verduistering betekent voor astrologen een crisismoment, dat betrekking kan hebben op landen, instellingen en personen. Op maandag 21 augustus vindt er in de VS een totale zonsverduistering plaats, die dwars over het land, van de kust aan de Stille Oceaan tot aan de Atlantische zijde te zien zal zijn. Voor ons is dit een kans om deze gebeurtenis in het Licht te houden. Wereldwijd stemmen mensen zich hierop af.

Het woord crisis duidt op meer dan een kritieke periode in iemands leven. Het geeft ook aan dat het de gelegenheid is om aan bepaalde zaken meer tijd, energie en aandacht te besteden. Momenteel is het een verwarrende periode voor de VS. In deze tijd is het belangrijk om vrede, liefde en vrijheid van en voor eenieder te projecteren. Zie hoe de hele wereld genezing zoekt en ontvangt.

White Eagle zegt: ‘Zoals de fysieke zon het leven in het lichaam voedt, zo voeden het spirituele licht en de spirituele warmte achter die zon het spirituele leven in de mens.’

Als je je rond 21.00 wilt afstemmen, dan kun je de woorden hieronder gebruiken.
Jozefa Kangur en Karin Slijkhuis, landelijke leiding
met dank aan Wim Weehuizen en Janne Geraets

 

Afstemming

We houden in ons hart de intentie om dit pad van de zon speciaal verlicht te zien met Licht, terwijl
de zon haar reis langs het firmament vervolgt en alles wat voor de aarde goed en mooi is met zich meedraagt in haar grootse ark over onze wereld.

Als mens herinneren we ons onze taak: het uitzenden van het Licht van liefde in de wereld en ons
dit zo mooi mogelijk voor te stellen.

We her-inneren ons de alomtegenwoordigheid en de almacht van de Grote Geest van de Zon –
het licht van alle leven!

‘Eén ziel kan de hele wereld helpen…. De hulp staat naast je, en wacht ook iedere dag in jouw
eigen hart. De grootste dienst die iemand kan geven is voortdurend het goede te denken –
voortdurend liefde uit te zenden en te vergeven.’
– White Eagle