Zondag 9-12 om 12.00 uur aandacht voor Jemen

Gepubliceerd: 4 december 2018

We nodigen jullie graag uit voor een meditatie komende zondag 9 december om 12:00 uur voor Jemen. White Eagle heeft aangegeven dat de menselijke nood momenteel zo enorm hoog is dat een gezamenlijke afstemming op het innerlijke niveau verlichting kan brengen. Voor de afstemming kun je onderstaande meditatie gebruiken.

Meditatie

Hieronder staan de woorden die je kunt gebruiken voor de afstemming op de situatie in Jemen. Als je 15 minuten kunt geven aan dit werk, zou dat heel mooi zijn!

Om onze afstemming te maken, ademen we zacht en langzaam, waarbij elke uitademing een loslaten en een fysieke en mentale rust geeft. We laten het aardse denken met zijn getob, gehaast en angsten zwijgen en in stilte. Onze aandacht is bij het stil komen en gaan van onze ademhaling en bij ons hart. We openen ons hart voor de Christuskracht, wijsheid en liefde. We verbinden ons bewust met allen die zich nu afstemmen op dit gebed… In de naam van Christus roepen we de engelen van genezing en vrede aan. We voelen hun aanwezigheid en hun kracht om goed te doen. En afgestemd op het licht visualiseren we een geweldige vlammende ster. Het is een ster van het Christuslicht, zachtaardig maar krachtig voor het goede …

We houden het hele volk van Jemen in het licht van de Christusster. We zien ze omsloten door de grote engelen van de vrede. En in deze vrede zien we alle kinderen van Jemen opgetild worden in het licht en de bescherming van de Christusster. We zien voedsel en medische benodigdheden vrij stromen naar mensen in nood. We zien dat het licht van de Ster iedereen inspireert. Dit zal hulp en verlichting in de situatie brengen. …. [Stille meditatie voor projectie van de ster] …. En zo zal het zijn.

We zeggen een stil ‘dank je wel’ voor de zegening van de engelen over dit werk. We zeggen dank aan degenen in de geest die zich bij ons hebben gevoegd. We voelen hoe we deel hebben uitgemaakt van een geweldig broeder-zusterschap die allemaal samenwerken. Moge het licht van de Ster blijven schijnen.

Amen