Workshop Astrologie goed ontvangen

Gepubliceerd: 15 september 2019

Zondag 15 september vond er weer een middag plaats in het kader van de Wisdom School. Dit keer werd er een workshop over Astrologie verzorgd door Wim Weehuizen, bijgewoond door een dertigtal geïnteresseerden. Het was een leerzame en inspirerende middag: leerzaam vanwege de uitleg over enkele basiselementen uit de astrologie en inspirerend omdat de deelnemers gaande het verhaal verbonden werden met hun eigen ‘element’. De betekenis van het element in ieders eigen leven werd uitgediept, wat een feest van herkenning opleverde. De zielenopdrachten van White Eagle boden hierbij de nodige hulp, waardoor de deelnemers beter ‘in hun element’ kwamen.

Wim sloot de middag af met een veelzeggende tekst van White Eagle:

Door de eeuwen heen heeft de mensheid kennis en onderricht gekregen van door God uitgezonden mensen, die naar de aarde gestuurd werden om de mensheid bepaalde kosmische wetten te leren. Deze grootse spirituele broederschap, die de mensheid eeuwenlang onderricht heeft gegeven, staat achter alle leven en waakt over haar vooruitgang en ontwikkeling. In het begin gaven ze de nog jonge mensheid eenvoudige kennis over het klaarmaken van het land en het inzaaien, over het rijpen en het oogsten van wat de aarde voortbrengt. Ze leerden ook dat jullie allen deel uitmaken van de aarde, deel van alles wat groeit en dat jullie een gezamenlijke broederschap delen met alle wezens.

De Broederschap leerde ook dat elk van jullie een band heeft met de lucht, met het water en de zon, de regen en de aarde. Als de mensen die eeuwenoude waarheid zou beseffen en jullie de krachten, die vanuit die elementen uitgaan, in je op zouden kunnen nemen, dan zouden je fysieke lichaam gezuiverd en gesterkt worden en je ziel edeler worden. En door die oefening zou je je in het dagelijks leven ook in broederschap verbonden voelen met alle mensen, met alle wezens.

De volgende middag van de Wisdom School vindt plaats in februari 2020.