Welzijn en het geheim van geluk

Gepubliceerd: 29 oktober 2015

Jenny Dent’s spiritual blog

Misschien ben je bekend met de uitspraak van White Eagle: ‘Geluk is je bewust zijn van God in je hart. Geluk is het resultaat van loven en danken, van vertrouwen, van acceptatie; een rustig, kalm besef van de liefde van God. Dit geeft je ziel een volmaakt en onbeschrijfelijk geluk. God is geluk.’

Begin dit jaar heb ik hierover een lezing gegeven in onze Tempel in New Lands. Ter voorbereiding van deze lezing heb ik elke afzonderlijke zin bekeken en zijn betekenis voor mij in mijn dagelijks leven. Ik heb er opnieuw naar gekeken na een gesprek met Jan, mijn collega hier op New Lands die al ons Contact Healing -werk regelt en de White Eagle Lodge vertegenwoordigt bij de UK-healers. Ze deelde enkele interessante gedachten met mij: ‘Ik zou willen opmerken dat we als we spirituele healing geven, op zoek zijn naar een innerlijk ‘welzijn’. Het is interessant dat dit jaar een nieuw streefdoel is vastgesteld in de VS. Er heeft een vergadering plaatsgevonden op het hoofdkantoor van de VN in New York in april 2012, met meer dan 600 deelnemers van overheden, de academische wereld, de zakenwereld, burgers en spirituele en religieuze groeperingen. Uit deze conferentie volgde dat ‘welzijn’ in het centrum staat tussen de nieuwe duurzaamheidsdoelen die in de plaats komen van de milleniumdoelen die in 2015 verlopen. Deze ‘geluksresolutie’ stelt dat het bruto nationaal product alleen geen goede maat is voor menselijke welvaart; er is een meer omvattende, eerlijke en gebalanceerde benadering nodig om psychisch welzijn te verbeteren. Als genezers moeten we ons bewust zijn van deze wereldwijde beweging en de VN-resolutie van 2015 die innerlijke genezing en welzijn wil bevorderen. Ik geloof dat we ons meer en meer bewust moeten zijn van de middelen en de informatie waarmee we kunnen helpen bij onze eigen genezing en die van anderen. De onderlinge verbinding van ons als mensen van deze planeet wordt de verantwoordelijkheid van ons allen en die realiseren we door te werken aan innerlijke vrede en eenheid. Er zijn prachtige, toegewijde Lichtwerkers over de hele wereld, die geweldig bijdragen aan dit doel. Ik zie UK-healers en onze eigen kringen heel hard werken aan het bereiken van dit niveau van geluk en welzijn.’

Ik vond dit erg inspirerend en door het te verbinden aan de eerder geciteerde woorden van White Eagle kwamen de volgende kernzinnen naar boven: dankzegging voor alles wat we hebben (dat is beter dan te blijven hangen in wat we niet hebben), absoluut vertrouwen op God en Zijn volmaakte plan en het accepteren van dit plan in ons leven. Als we dit kunnen, dan worden we werkelijk meesters in wat we de ‘kunst van het gelukkig zijn’ kunnen noemen.

Jenny Dent
spiritual mother of the White Eagle Lodge worldwide