We vieren Pasen!

Gepubliceerd: 5 april 2019

De hele schepping juicht want in alles klinkt een innerlijke waarheid. En deze waarheid is de boodschap van de opstanding. White Eagle zegt:

Ga tijdens het paas-seizoen zonder omwegen de roos in het midden van het kruis binnen. Daar zul je een ongewone openbaring hebben. Je zult gevuld worden door een hemelse gelukzaligheid. Je zult niet alleen een ware paas-zegening ontvangen, maar je zult de aarde en alle mensen zegenen die in jouw uitstraling komen. O Grote Geest, onze Vader Moeder God, die in alle zichtbare en onzichtbare dingen bent, en van wie alle leven komt… U die het lied van de vogels bent, de geur van de bloemen, de zoete muziek van de wind… die alle schoonheid bent, evenals de waarheid en wijsheid… U die gevonden wordt in de diepe rust van de geest: O goddelijke liefde, wij bidden dat wij bewust mogen worden van U in onszelf, in onze broeders en in al het leven…

Wij vragen dat wij allen aangeraakt mogen worden door de liefde van uw engelenboodschappers, dat onze ogen geopend worden om de Christus te zien, de zoon, het leven, de liefde, de kracht, de broederschap, het gehele leven…

Mogen de zegeningen van de Almachtige de onze zijn, zodat wij dit paas-seizoen gevuld mogen worden met Vreugde en Licht…
AMEN                                                                              

Een waarlijk gezegende Pasen wensen wij jullie!
Lieve Lichtgroet van Emilia en Hein.