Wat is tijd? Hoe kunnen we in het ‘eeuwige nu’ leven?

Gepubliceerd: 14 juni 2015

Jenny Dent’s Spiritual Blog

Onlangs zag ik een erg ontroerende film over het leven van de geweldige wetenschapper Stephen Hawking. Toen hij nog maar 21 was en aan de universiteit van Cambridge studeerde, werd hij getroffen door een ziekte waarbij hij verlamd raakte. Hem werd verteld dat hij nog maximaal twee jaar te leven had, met toenemende beperkingen en handicaps. De film, die een Oscar gewonnen heeft, laat zien dat niets, ook niet zijn verschrikkelijke handicap, de natuurkundige afhield van zijn studie naar tijd. Hij schreef het boek: ‘The Theory of Everything’.

Wat is tijd? Hawking wist dat het een illusie is. Zijn leven is een verhaal over vastberadenheid, waarbij hij niet toeliet dat een natuurkundig concept over tijd hem zou verslaan.

Vlak nadat ik de film gezien had, liep ik toevallig tegen deze woorden van White Eagle aan. ‘Let niet op de tijd. Jullie maken allemaal de fout aan jaren te denken in plaats van aan de eeuwigheid. Leef dagelijks in het ‘eeuwige nu’ en zoek dagelijks, wat je ook nodig hebt, het hogere bewustzijn, het Christusbewustzijn. Dan zullen alle onbeduidende dingen van het menselijk bestaan oplossen als mist waar de zon doorheen breekt.

In verbinding met veel wijze leraren adviseert White Eagle ons om in het ‘eeuwige nu’ te leven, maar het is moeilijk om dit te doen. Onze hersenen en gedachten hebben de gewoonte om overal heen te springen: gedachten over het verleden, zorgen over de toekomst, van het een naar het ander, het beïnvloedt voortdurend elk deel van ons zijn, zodat we, zelfs als we stilzitten, van binnen nog rond racen. (..) Ik denk dat één van de uitdagingen van deze tijd is om vrede te vinden te midden van dit alles.

Hoe kunnen we dat doen? Ik denk niet dat het antwoord is de tijd en de wereldse verplichtingen te negeren. Want deels hebben we gekozen terug te keren in een fysieke incarnatie om te leren omgaan met de fysieke omstandigheden en niet om er van weg te rennen.

We weten (volgens datgene wat White Eagle ons vertelt en mogelijk omdat we het ook zo aanvoelen) dat tijd heel anders is in het hemelse leven. Het concept bestaat vooral in onze materiële wereld. Daarom hebben wetenschappers er zo’n belangstelling voor. Het is een vluchtig begrip waar je moeilijk grip op krijgt. Hoewel White Eagle ons aanraadt in het ‘eeuwige nu’ te leven, is hij ook praktisch en begripvol (..). Daarom heeft hij ons een structuur gegeven voor spirituele oefening (precies zoals Mohammed dat deed met zijn oproep tot gebed, 5 keer per dag). White Eagle vraagt ons aan God te denken en aan het uitzenden van het licht om 3, 6, 9 en 12 uur. Daarmee vraagt hij ons om in de tijd te leven en tegelijkertijd om ons te realiseren dat tijd niet echt is, slechts een concept in de materiële wereld. (..) Ik gebruik daar zelf de volgende affirmatie bij: ‘Ik ben vol van Gods licht en vrede… Ik ben in vrede met al het leven. Ik leef in het eeuwige nu’. Probeer het!

Jenny Dent,
spiritual mother of the White Eagle Lodge worldwide