Volle Maan van Waterman

Gepubliceerd: 25 januari 2021

Dit jaar is de Zon al in de avond van dinsdag 19 januari het vaste luchtteken Waterman binnengegaan. Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. Bij de winterzonnewende van 21 december was er een conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus in de Waterman, wat voor het eerst sinds 615 jaar weer plaats vond. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar het Waterman-tijdperk. We zullen zien dat er in de samenleving meer leefgemeenschappen en sociale groeperingen zullen ontstaan, die vanuit groepsverbondenheid hun aandeel zullen leveren aan het ideaal van menselijke broederschap, dat bij het teken Waterman hoort.

Jupiter en Saturnus in Waterman staan in een nauw spanningsveld met de vernieuwende planeet Uranus in het vaste aardeteken Stier. Een heel belangrijke thema van deze tijd is verduurzaming, vergroening en het halen van de klimaatdoelen om de aarde leefbaar te houden [Uranus in Stier]. Maar er is ook sprake van een hoog niveau van consumptie en energieverbruik [Jupiter], dat in stand gehouden wordt door de structurering en de organisatie [Saturnus] van de wereldeconomie. Toch is er een eerste aanzet tot een milieubewuster beleid, wat tot een goede transitie moet leiden. Het gaat erom de moderne technologie [Uranus] zo te gebruiken dat de aarde herstelt en weer een gezonde leefomgeving wordt voor de mensheid.

Op donderdag 28 januari is het in de avond de Volle Maan, van de Waterman, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar precies tegenover in de Leeuw. Joan Hodgson schrijft: ‘Deze Volle Maan kan op prachtige wijze het hartbewustzijn stimuleren, het hogere denken. Als we ons kunnen afstemmen op de spirituele uitstraling ervan, zullen we ons bewust worden van de ware betekenis van de broederschap van alle leven in Gods diverse werelden. De symboliek van de Leeuw en de Waterman is van een bijzondere schoonheid, want ze benadrukt de eeuwige waarheid dat de mens als het evenbeeld van God geschapen is. Het stralende zonneteken Leeuw geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de pure essentie van het eeuwige leven, zich in het hart van het fysieke lichaam bevindt. Het lichaam dat als het dierlijke aspect van de mens door het denken eerst vermenselijkt en dan onsterfelijk gemaakt moet worden door de Zon, de Christus.’

Wim Weehuizen, januari 2021