Volle Maan van Vissen ( nacht van 17-18 maart)

Gepubliceerd: 15 maart 2022

Op vrijdag 18 maart is het vroeg in de ochtend de Volle Maan van de Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Maagd. De Zon staat daarbij in samenstand met de planeten Jupiter en Neptunus. Deze samenstand in het teken Vissen is zo’n 165 jaar geleden voor het laatst geweest. Jupiter geeft de uiterlijke vorm van het geloof en de leer; Neptunus geeft de innerlijke geloofsbeleving. In deze tijd met de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is er bij deze combinatie van Jupiter en Neptunus in Vissen een nieuwe afstemming mogelijk van de uiterlijke vorm van het geloof met de innerlijke geloofsbeleving van de kerkbezoekers. Het kan een tijd van herbezinning zijn. 

Joan Hodgson, schrijft over deze Volle Maan: “Door hun nauwe relatie met de zaaitijd [Vissen] en de oogsttijd [Maagd], staan deze tekens symbool voor het karma, dat we elke keer met ons meenemen, als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als ons zielenleven weer in de fysiek materie geplant wordt. De eigenschappen, die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. We kunnen niets veranderen aan die gebeurtenissen van ons leven, die er de kern van vormen en die ons de ervaringen geven, waar we door heen moeten gaan. Het lichaam waarvan we gebruik moeten maken en de fysieke gesteldheid, die tot gezondheid, lichamelijke beperking of ziekte kan leiden, dat alles komt terug naar ons in dit zaad, dat vanuit een vorige incarnatie gecreëerd is. Daarbij wordt ons de gelegenheid geboden om op zo’n manier met ons karma om te gaan dat we voor de toekomst goed zaad uitzaaien.”

Vissen is het bewegelijke waterteken, waarvan de zielenles Vrede door Wijsheid is. Stel je bij je meditatie voor dat je op het strand bent en dat je tot aan de einder alleen maar het golvende water van de zee ziet. Visualiseer dan dat je op de golven van die zee aan het meedrijven bent, dat je je helemaal laat meevoeren met de stroming. Je gaat je daardoor heel vrij voelen en alle beslommeringen vallen van je af. Je raakt vervuld van een diepe vrede in je hart. En vanuit die innerlijke vrede zal je weten hoe je de dingen gaat aanpakken in je uiterlijke leven. Je bent je bewuster geworden van je verbinding met God in jezelf en vanuit die verbinding kun je op het aardse vlak handelen.