Volle Maan van Tweelingen

Gepubliceerd: 17 juni 2021

VOLLE MAAN VAN TWEELINGEN

Op donderdag 13 mei was het Hemelvaartsdag. Na zijn opstanding is Jezus nog een aantal weken in zijn etherische lichaam dichtbij zijn apostelen, maar bij zijn Hemelvaart verdween hij voor hen uit het zicht. White Eagle zegt daarover: “De ten hemel gevaren Jezus, die deze hoge aarde-inwijding onderging terwijl hij op aarde leefde, vormde zijn fysieke atomen zó om in het Licht dat zijn etherische lichaam, voorgoed vastheid kon krijgen – niet in aardse maar in hemelse zin. Voor zijn apostelen leek het echter alsof hij werd opgenomen in de wolken, in de nevelen of sluiers, want zijn lichaam leek werkelijk te vervagen en uit het zicht te verdwijnen. Hij was opgevaren naar de Vader in de hemelen en daar leeft hij voort in een hogere vorm – waar de aardse mens zich geen voorstelling van kan maken.”   

Een week later in de avond van donderdag 20 mei gaat de Zon het bewegelijke luchtteken Tweelingen binnen. En op zondag 23 mei vieren we dan het feest van Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf apostelen. White Eagle zegt hierover: “Dit festival werd al gevierd door de vroegste bewoners van de aarde. Het werd al eeuwen geleden gevierd op het Witte Eiland [Atlantis] en het werd sindsdien door alle Broederschappen van het Grote Witte Licht gevierd. Met Pinksteren kwamen de vroegchristelijke Broeders eensgezind en in liefde op één plaats samen. Zij verhieven hun bewustzijn naar het hemelse leven, naar het Licht. En terwijl ze in afwachting waren en het Licht omlaag stroomde in hun harten, werden ze vervuld van de Geest. De Grote Witte Broederschap bestaat uit zielen die bewust deze uitstroming van de Zoon van God ontvingen, van het Grote Witte Licht.

Op woensdag 26 mei is het midden op de dag de Volle Maan van Tweelingen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in Boogschutter.  Dit is een maansverduistering, die voor ons vanwege het tijdstip overdag natuurlijk niet gezien kan worden. Joan Hodgson schrijft: “De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus Volle Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. Bij deze Christus Volle Maan zijn de omstandigheden heel gunstig om hemelse inspiraties en een ontwaken van het hoger bewustzijn te ervaren, als voorbereiding op de uitstorting van het kosmische Christuslicht rond de zomerzonnewende van 21 juni.”