Volle Maan van Ram

Gepubliceerd: 24 maart 2021

De lente begint in de ochtend van zaterdag 20 maart, als de Zon het kardinale vuurteken Ram binnengaat. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn dag en nacht even lang. Op zondag 28 maart is het dan ’s avonds de Volle Maan van Ram, als de Zon in dat teken staat en de Maan daartegenover in de Weegschaal. Pasen valt op de zondag daarna en dat is op 4 april. White Eagle zegt: “Tijdens de kruisiging van het lichaam van de Meester Jezus kwam er een levensgeest vrij, waardoor de hele wereld een doop onderging. Er vond een grootse, occulte ceremonie op de innerlijke niveaus plaats. Toen zijn levenslichaam uit het fysieke werd losgemaakt, doordrong dit het menselijk leven en doopte het. Daardoor werd de mensheid opgeheven en werd haar blik naar het Licht gericht.”

In de loop van vele eeuwen was de mensheid steeds dieper in de materie verwikkeld geraakt, waardoor het spirituele bewustzijn voor een groot deel verloren was gegaan. Door de kruisiging van Jezus is dit proces van involutie, van toenemende gerichtheid op de materie, omgebogen naar een proces van evolutie, van toenemende gerichtheid op God. We waren aan het einde van het Ramtijdperk van ruim 2000 jaar gekomen en kwamen in de overgang naar het Vissentijdperk, dat nu na ruim 2000 jaar ook afloopt. In de astrologische symboliek werd die overgang van toen uitgedrukt met de woorden: Het Lam Gods moet geofferd worden.

Vanuit de christelijke inspiratie vormden zich geloofsgemeenschappen, die uitgingen van naastenliefde [Vissen] en het doen van ‘goede werken’. Bij die eerste christelijke gemeenten kon iedereen zich aansluiten ongeacht zijn of haar sociale positie. De symboliek van Vissen vind je ook in de evangeliën terug, als Jezus zijn discipelen vissers van mensen noemt. Het symbool van de eerste christenen was de Griekse letter Ch van Christus, wat ook het astrologische symbool is voor de Vissen. En om de paus en de bisschoppen als hoofden van de kerk te onderscheiden kregen die een mijter op, wat in feite een gestileerde vissenkop is.