Volle Maan in Weegschaal

Gepubliceerd: 19 september 2015

Woensdag 23 september gaat de Zon ’s morgens rond half elf het teken Weegschaal binnen. Dit is de herfstequinox als de dagen en nachten overal in de wereld even lang zijn. Op die dag staat de zon precies boven de evenaar op haar weg naar het zuidelijk halfrond. Wij gaan daarna ervaren hoe de dagen bij ons korter worden en het zonlicht in kracht afneemt. Op 28 september is het dan Volle Maan, als de Zon in het luchtteken Weegschaal staat en de Maan daar precies tegenover in het vuurteken Ram. Dit is een totale maansverduistering, waarbij de aarde juist tussen de zon en de maan in staat, waardoor in de late nacht het licht van de zon de maan niet meer kan bereiken. Als je bij heldere hemel vroeg opstaat, kun je rond vijf uur ’s morgens deze maansverduistering laag aan de westelijke horizon waarnemen.

De dag daarna op dinsdag 29 september vieren we het feest van St.-Michael, de aartsengel die aan het hoofd van alle engelen staat. White Eagle schrijft hierover: “We willen jullie een visioen geven van de aartsengel Michael, die in al zijn zonneglorie voor ons staat, met zijn stralende zwaard van licht. Waarom spreken we over ‘zonneglorie’? Omdat de aartsengel Michael één van de zonnegeesten is, een boodschapper van de Zon, vanuit de sfeer van de Kosmische Christus; en het zwaard dat hij hanteert is dat van de spirituele waarheid, dat Christus in de hand van al zijn volgelingen legt; het is het zwaard van de geestelijke waarheid, van de zoon van God, die in elk mensenhart leeft. Dit is het wapen dat de mens bij elke crisis in zijn leven beschermt en hem of haar in staat stelt alle obstakels en tegenkrachten te overwinnen.

In het voorjaar hadden we op 20 maart, de dag van de lente-equinox, een zonsverduistering helemaal aan het eind van het waterteken Vissen. Dit teken heeft te maken met instellingen, waarin mensen opgaan in het collectieve geheel, zoals ziekenhuizen, gevangenissen en vluchtelingenkampen. Een zons- of maansverduistering geeft een crisis aan, die vaak ook kansen biedt. We hebben de afgelopen maanden een enorme toestroom van vluchtelingen over zee naar Europa gezien. Op 11 augustus ging de planeet Jupiter, die uitbreiding met zich meebrengt, het aardeteken Maagd binnen dat tegenover Vissen staat. Vanaf die tijd werd de vluchtelingenproblematiek zo groot dat de Europese ministers hierover veel vergaderden. Het ordenende principe van de Maagd komt tot uiting in het zoeken naar een goede verdeelsleutel om de vluchtelingen in alle landen van de Europese Unie op te vangen. Als op 25 september ook Mars de Maagd binnengaat, zal die hulpverlening verder geëffectueerd worden.

Wim Weehuizen, september 2015