Volle Maan in Waterman

Gepubliceerd: 17 januari 2016

Halverwege de middag van woensdag 20 januari 2016 gaat de Zon het vaste luchtteken Waterman binnen. Op 24 januari is het dan rond 3 uur ’s nachts Volle Maan, als de Zon een paar graden in de Waterman staat en de Maan daar precies tegenover in het vuurteken Leeuw. Deze Volle Maan valt ruim een week voor Maria Lichtmis, dat op 2 februari gevierd wordt. Op die dag worden voor de mis de kaarsen gewijd en dan volgt een ommegang, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand houdt, ook tijdens de mis zelf. In de Keltische traditie wordt op 2 februari Imbolc gevierd, dat gewijd is aan de moedergodin Brigit, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen. We zijn door de donkerste tijd heen gekomen en het daglicht wordt elke dag sterker. De aarde raakt bedekt met sneeuwklokjes en winteranemonen.

Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en met zijn medemensen deelt. Het water, symbool voor de Heilige Geest, stroomt rijkelijk uit de waterkruik, die hij vasthoudt. Op iconen duidt het teken Waterman de evangelist Mattheüs aan en wordt het afgebeeld als een mens met een engelachtige uitstraling. Mattheüs beschrijft hoe de Drie Wijzen uit het Oosten door de hemelse Ster naar het Christuskind geleid worden. Ook in deze tijd kunnen we duidelijk ervaren dat de poorten naar de geestelijke werelden opengaan en dat de verbinding met de (aarts)engelen steeds sterker wordt. We zien daaraan dat het Watermantijdperk zich ontvouwt en dat ons bewustzijn, dat vanuit de hemelse sferen en de Christus-Ster geleid wordt, diepgaand aan het veranderen is.

Joan Hodgson schrijft: “Deze Volle Maan kan op prachtige wijze het hartbewustzijn stimuleren, het hogere denken. Als we ons kunnen afstemmen op de spirituele uitstraling er van, zullen we ons bewust worden van de ware betekenis van de broederschap van alle leven in Gods diverse werelden. De symboliek van de Leeuw en van de Waterman is van een bijzondere schoonheid, want ze benadrukt de eeuwige waarheid dat de mens als het evenbeeld van God geschapen is. Het stralende zonneteken Leeuw geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de pure essentie van het eeuwige leven, zich in het hart van het fysieke lichaam bevindt. Het lichaam dat als het dierlijke aspect van de mens door het denken eerst vermenselijkt [Waterman] en dan onsterfelijk gemaakt moet worden door de Zon, de Christusgeest.”

Wim Weehuizen, januari 2016