Volle Maan in Vissen

Gepubliceerd: 6 maart 2017

In de nacht van 12 op 13 maart is het Volle Maan in Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in het teken Maagd. Op 15 maart zijn onze verkiezingen voor de Tweede Kamer, de dag ook waarop in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden werd uitgeroepen door Koning Willem I. Daarom beïnvloedt deze Volle Maan Nederland in hoge mate. Opvallend genoeg staan bij deze Volle Maan Mercurius in Vissen en Venus in Ram op dezelfde positie in de dierenriem als in 1815.

Mercurius geeft ons het recht om onze stem uit te brengen en Venus bepaalt waar onze voorkeur naar uit gaat. En aangezien Jupiter net als toen in de Weegschaal staat, spelen staatsbestel en wetgeving daarbij een duidelijke rol. 

Joan Hodgson, schrijft over deze Volle Maan:Door hun nauwe relatie met de zaaitijd [Vissen] en de oogsttijd [Maagd], staan deze tekens symbool voor het karma, dat we elke keer met ons meenemen, als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als ons zielenleven weer in de fysiek materie geplant wordt. De eigenschappen, die het zaad heeft, zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen, van levens hiervoor. We kunnen niets veranderen aan die gebeurtenissen van ons leven, die er de kern van vormen en die ons de ervaringen geven, waar we door heen moeten gaan. Het lichaam waarvan we gebruik moeten maken en de fysieke gesteldheid, die tot gezondheid, lichamelijke beperking of ziekte kan leiden, dat alles komt terug naar ons in dit zaad, dat vanuit een vorige incarnatie gecreëerd is. Daarbij wordt ons de gelegenheid geboden om op zo’n manier met ons karma om te gaan dat we voor de toekomst goed zaad uitzaaien.”

Wim Weehuizen, februari 2017