Volle Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 20 mei 2015

In de ochtend van donderdag 21 mei gaat de Zon het bewegelijke luchtteken Tweelingen binnen. In deze laatste periode van de lente zien we hoe de bomen en de heesters nieuwe loten vormen. Overal om ons heen kunnen we in die nieuwe vertakkingen het Tweelingenprincipe waarnemen, dat aan de natuur de aanblik van uitbreiding en groei geeft. We kunnen ook gefascineerd worden door de wolkenformaties, die zich onder de invloed van de opwarmende zon in de lucht vormen. Dit is een dynamische tijd waarin de natuur haar hoogste scheppingskracht laat zien en de aarde zich helemaal met de kosmos gaat verbinden.

Op zondag 24 mei vieren we dan Pinksteren. White Eagle zegt hierover: Beschouw Pinksteren als een tijd van hernieuwde Broederschap. Toen de vroeg-christelijke Broeders samenkwamen volgden ze een eeuwenoud gebruik; ze kwamen bij elkaar voor een samenzijn in stilte en voor verering van God. Met Pinksteren kwamen de Broeders eensgezind en in liefde op één plaats samen. Zij hieven hun bewustzijn op naar het hemelse leven, naar het licht. En terwijl ze in afwachting waren en het licht omlaag stroomde in hun harten, werden ze vervuld van de Geest. De Grote Witte Broederschap bestaat uit zielen die bewust deze uitstroming van de Zoon van God ontvingen, van het Grote Witte Licht.’

Ruim een week later in de nacht van 2 op 3 juni is het Volle Maan met de Zon in het luchtteken Tweelingen en de Maan daar tegenover in het vuurteken Boogschutter. Joan Hodgson schrijft hierover: ‘De Volle Maan van de Tweelingen staat bekend als de Christus Maan, die één van de krachtigste van het hele jaar is. De symboliek ervan is verbonden met het christelijk feest van Pinksteren, wanneer de viering is van de uitstorting van de Heilige Geest over de twaalf discipelen. (…) De Christus Maan bereidt de ziel op een bepaalde manier voor om zich innerlijk af te stemmen op de krachtige uitstraling van het Christus Licht tijdens de zomerzonnewende [21-24 juni].

Wim Weehuizen, 18-5-2015