Volle Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 19 december 2018

De winterzonnewende is dit jaar op 21 december pas tegen middernacht.  Op dat moment gaat de Zon het teken Steenbok binnen en staat pal boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika]. De Zon blijft daarboven drie dagen lang stil te staan, voordat zij zich omwendt naar het noorden en dan op 20 maart bij het begin van de lente weer boven de evenaar staat. Joan Hodgson zegt over deze tijd: Als we ons gedurende de winterzonnewende terugtrekken uit de drukte van de uiterlijke wereld, zullen we ons bewust worden van een diepe stilte, alsof de natuur op iets aan het wachten is. Als dan de zon in de kersttijd bij de zonnewende omkeert, ervaren we het onsterfelijke vlammetje van nieuw leven in onszelf. Dit vlammetje van eeuwig leven, de onsterfelijke vlam van de Geest, is het Christuskind.’

Op zaterdag 22 december is het de Volle Maan van de Steenbok, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar precies tegenover in het teken Kreeft. Joan Hodgson schrijft: Kreeft is het teken van het gezin, waardoor Kerstmis bij uitstek het feest van de familie is, wanneer we er genoegen in scheppen oude banden weer aan te halen. Elk gezin heeft ook zijn eigen vaste rituelen rond het versieren van de kerstboom en het geven van kerstgeschenken, waar de kinderen elk jaar weer naar uitzien.’ En wij voelen ons in de Kersttijd meer dan anders verbonden met de lichtsferen rond de aarde. In die intieme geborgenheid ervaren we een diepe vrede in onszelf en met alle mensen om ons heen.

Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. In die zin brengt het kerstverhaal een eeuwenoude symboliek tot leven met de altijd groene kerstboom als middelpunt. Vanaf Kerst tot aan Driekoningen hebben we de twaalf heilige nachten. Het is de tijd waarin het zonnewiel weer gaat draaien, de Joeltijd [Oud-Noors gjól=wiel]. In vroegere tijden kwam alles in de gemeenschap tot rust, waardoor de mensen de tijd hadden om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar. Ze gaven elkaar geschenken die ze in het nieuwe jaar konden gebruiken. Er waren toen heel zinvolle levensritmes, die we in deze moderne tijd met zijn 24-uurs economie kwijt geraakt zijn.

Wim Weehuizen, december 2018