Volle Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 7 januari 2017

Donderdag 12 januari is het de Volle Maan van de Steenbok, als de Zon in dat  teken staat en de Maan daartegenover in de Kreeft. Ze zijn verbonden met de planeet Pluto, die een transformerende kracht heeft en veel onbewuste zaken in mensen naar boven kan halen. Vanaf zijn binnengaan in Steenbok in 2008 heeft Pluto de zwakten in de structuren van onze samenleving blootgelegd. De bankencrisis was de meest opvallende uiting daarvan. Het teken Kreeft hoort bij de familiestructuur en we zien ook diepgaande veranderingen in de vormen van ouderschap.

De Zon en de Maan zijn ook verbonden met Neptunus in Vissen. Neptunus is de spirituele planeet, maar innerlijke groei kan alleen komen als oude beperkingen wegvallen en daarom kan deze planeet desintegrerend op de samenleving inwerken, zeker in de Vissen, het laatste teken van de dierenriem, dat het overbodige wil opruimen.

In maart hebben we verkiezingen, waaraan veel nieuwe politieke partijen meedoen. Het roept herinneringen op aan de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen er maar liefst 14 partijen zitting hadden in de Tweede Kamer. En astrologisch is er ook veel overeenkomst tussen die tijd en de onze. Allereerst is dat Uranus in de actieve Ram. Rechts populistische politici willen radicale veranderingen [Uranus] doorvoeren. Ze willen terug naar de nationale symbolen van vroeger, die nu door Pluto en Neptunus zo onder druk staan. Volgens hen moet Nederland weer Nederland zijn, uit de Europese Unie verdwijnen en moet de gulden terugkomen. Ook zijn moskeeën en moslima’s met hoofddoekjes hun een doorn in het oog en willen zij de grenzen sluiten voor vluchtelingen.

In de jaren ’30 was er ook een opkomend nationalisme met een sterke drang om vanwege de  economische crisis terug te vallen op protectionisme. Dat leidde tot handelsbarrières en was funest voor de economie. Pluto liep in die tijd door het teken Kreeft, dat tegenover de Steenbok ligt en met het volk verbonden is. Er stonden volksleiders op die de absolute macht grepen en niet langer de democratische instellingen en de rechterlijke macht respecteerden. Voor de Tweede Wereldoorlog had Nederland te maken met Joodse vluchtelingen uit Duitsland, maar die werden aanvankelijk veelal teruggestuurd. Toen ze toch meer werden toegelaten, werd met hun eigen geld het kamp Westerbork voor hun opvang gebouwd. In die zin is de houding van onze regering ten aanzien van vluchtelingen wel aanzienlijk veranderd.

Hoewel de nationalistische, politieke ontwikkelingen dus te denken geven, zijn er in 2017 ook hoopvolle perspectieven. Numerologisch is 2017 een 1 en dus een nieuwe begin. Astrologisch gezien staat de 2 voor de Maan, de 1 voor de Zon en de 7 voor Neptunus. En laat nu in Nederland voor Nieuwjaar de Maan in Waterman op het midpunt van de Zon in Steenbok en Neptunus in Vissen staan. Het geeft aan dat de spirituele kracht van de Zon en het verlangen naar spirituele eenheid van Neptunus in allerlei groepen en ook in de bevolking als geheel [Maan] tot uitdrukking zullen komen. Dit zal een manifestatie zijn van het zich ontvouwende Watermantijdperk en de verhoging van het spirituele bewustzijnsniveau van de mensheid, die tot universele broederschap zal leiden.

Wim Weehuizen, december 2016