Volle Maan in Ram (op 21 maart én op 19 april)

Gepubliceerd: 17 maart 2019

De lente begint op woensdag 20 maart aan het einde van de avond rond 22.00 uur, als de Zon het kardinale vuurteken Ram binnengaat. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn de dagen en nachten even lang: de lente-equinox. Meteen op 21 maart is het dan even na middernacht Volle Maan, als de Zon juist aan het begin van het teken Ram staat en de Maan daar precies tegenover in de Weegschaal. Gewoonlijk valt Pasen op de eerste zondag na de Volle Maan van de lente-equinox. Dit jaar is echter een uitzondering, want er is ook nog een Volle Maan aan het einde van het teken Ram. Dat komt omdat tussen twee Volle Manen maar 29 dagen liggen. Die tweede Volle Maan is op 19 april rond 12.00 uur en daarom valt Pasen dit jaar pas op zondag 21 april.

White Eagle zegt over Pasen: ‘Tijdens de kruisiging van het lichaam van de Meester Jezus kwam er een levensgeest vrij, waardoor de hele wereld een doop onderging. Er vond een grootse, occulte ceremonie op de innerlijke niveaus plaats. Toen zijn levenslichaam uit het fysieke werd losgemaakt, doordrong dit het menselijk leven en doopte het. Daardoor werd de mensheid opgeheven en werd haar blik naar het Licht gericht.’ In de loop der eeuwen was de mensheid zo sterk in de materie verwikkeld geraakt, dat het spirituele bewustzijn voor een groot deel verloren was gegaan. Door de kruisiging van Jezus is dit proces van achteruitgang, van toenemende gerichtheid op de materie, omgebogen naar een proces van evolutie, van toenemende gerichtheid op het spirituele.

De kruisiging vond plaats aan het begin van het Vissentijdperk, waarin de christelijke kerken ontstonden die uitgaan van naastenliefde en opofferingsgezindheid. Het zich terugtrekken in kloostergemeenschappen en het zich wijden aan een leven voor God was ook kenmerkend voor dit tijdperk. In het zich ontvouwende Waterman-tijdperk ontstaan juist binnen de samenleving spirituele groepen en gemeenschappen vanuit die christelijke inspiratie en groeit het bewustzijn van universele broederschap en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Het symbool van de Waterman komt al in het Nieuwe Testament voor, als Jezus zijn discipelen zegt de man met de waterkruik te volgen en naar de bovenverdieping van een herberg te gaan, waar ze in een hoger spiritueel bewustzijn komen. 

Wim Weehuizen, maart 2019