Volle Maan in Ram

Gepubliceerd: 5 april 2020

In de nacht van woensdag 8 april is het dan ruim voor zonsopgang de Volle Maan van de Ram, als de Zon in dit vuurteken staat en de Maan ertegenover in het luchtteken Weegschaal. Het is de eerste Volle Maan na de lente-equinox. Pasen valt op de eerste zondag na deze Volle Maan van de Ram en dus op 12 april. Pasen wordt zowel vanuit de ruimte, vanuit een astronomische waarneming vastgesteld, als vanuit de tijd die de weekdagen bepaalt.

White Eagle zegt over Pasen: ‘Tijdens de kruisiging van het lichaam van Meester Jezus kwam er een levensgeest vrij, waardoor de hele wereld een doop onderging. Er vond een grootse, esoterische ceremonie op de innerlijke niveaus plaats. Toen zijn levenslichaam uit het fysieke werd losgemaakt, doordrong dit het menselijk leven en doopte het. Daardoor werd de mensheid omhoog gericht, met haar blik naar het Licht’.

In de loop van vele eeuwen waren de mensen steeds dieper in de materie verwikkeld geraakt, waardoor het spirituele bewustzijn voor een groot deel verloren was gegaan. Door de kruisiging van Jezus is dit proces van involutie, van toenemende gerichtheid op de materie, omgebogen naar een proces van evolutie, van toenemende gerichtheid op God. In de spirituele symboliek wordt dit uitgedrukt met de woorden: Het Lam Gods moet geofferd worden. Daarmee werd de overgang van het Ram-tijdperk naar het Vissentijdperk weergegeven, waarin het Christendom opbloeide. In het Ram-tijdperk waren de mensen onder invloed van de individualistische eigenschappen van dit teken uit de traditionele stamverbanden gegroeid, waarin ze daarvoor nog opgingen. Doordat mensen veel meer geneigd werden hun eigen belang na te streven, waren er wetten nodig, zoals de Tien Geboden, om dit in goede banen te leiden.

Vanuit de christelijke inspiratie vormden zich informele geloofsgemeenschappen en later centraal geleide kerken, die aanvankelijk uitgingen van christelijke naastenliefde en het doen van ‘goede werken’. Bij die eerste christelijke gemeenten kon ook iedereen zich aansluiten, ongeacht zijn sociale positie. Er werden later veel kloosters gesticht om je te wijden aan een leven voor God. De symboliek van het teken Vissen vind je ook in de evangeliën terug, waarin Jezus zijn discipelen vissers van mensen noemt. Het symbool waarmee de eerste christenen zich kenbaar maakten was de Griekse letter Ch van Christus en dat is ook het astrologische symbool voor het teken Vissen. De letters van het Griekse woord voor vis Ichthus, geven in die taal de afkorting voor Jezus Christus Gods Zoon en Redder. En om de paus en de bisschoppen als hoofden van de kerk te onderscheiden kregen die een mijter op, wat niet anders is dan een gestileerde vissenkop.

Wim Weehuizen, april 2020