Volle Maan in Ram

Gepubliceerd: 17 maart 2016

Door het invoegen van een schrikkeldag begint de lente dit jaar al heel vroeg op 20 maart, nog voordat de Zon is opgekomen. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn de dagen en nachten even lang. Astrologen zien dit als het moment waarop de Zon het vuurteken Ram binnengaat, het eerste teken van de dierenriem. De Ram staat onder de invloed van de planeet Mars, waar de maand maart naar vernoemd is.

Drie dagen later op 23 maart is het rond het middaguur dan Volle Maan, waarbij de Maan door de halfschaduw van de aarde gaat en er sprake is van een zekere mate van maansverduistering. Voor ons is dat niet zichtbaar, omdat het in Europa midden op de dag gebeurt. Om dit waar te nemen zouden we naar Australië of de Stille Oceaan moeten gaan.

Pasen valt op 27 maart, wat de eerste zondag is na deze Volle Maan van de Lente Equinox. Daardoor valt Goede Vrijdag dit jaar op 25 maart, het feest van Maria Boodschap. Omdat de geboorte van Jezus op 25 december gevierd werd, werd er negen maanden teruggerekend en werd 25 maart de dag dat de aartsengel Gabriël die geboorte aan Maria verkondigde. Toen de mensheid het jaar 1000 naderde, groeide de angst dat het einde van de wereld nabij was en werd er voorspeld dat dit in het jaar 992 zou gebeuren, als de aankondiging van Jezus’ geboorte en zijn dood aan het kruis op dezelfde dag vielen. De pelgrims verzamelden zich in grote getale bij de Zwarte Madonna op de bergtop van Le Puy in Frankrijk, dat aan het begin van een pelgrimsroute naar Santiago ligt, om haar hulp af te smeken. Bij latere gelegenheden zijn daar op zo’n Goede Vrijdag van 25 maart nog veel pelgrims in het gedrang omgekomen.

Zoals hieruit blijkt werd in die tijd vooral de nadruk op de dood van Jezus aan het kruis gelegd en veel minder aandacht besteed aan zijn verrijzenis. Het fysieke lichaam van Jezus was na de graflegging verdwenen, maar hij werd daardoor vanuit de geestelijke wereld een levende aanwezigheid voor zijn volgelingen. Jezus leidde hen op het innerlijk niveau en maakte van hen ingewijden, die zijn woorden op het diepste niveau begrepen. White Eagle zegt daarover: “Tijdens de kruisiging van het lichaam van de Meester Jezus kwam er een levensgeest vrij, waardoor de hele wereld een doop onderging. Er vond een grootse, occulte ceremonie op de innerlijke niveaus plaats. Toen zijn levenslichaam uit het fysieke werd losgemaakt, doordrong dit het menselijk leven en doopte het. Daardoor werd de mensheid opgeheven en werd haar blik naar het Licht gericht.”

Wim Weehuizen, maart 2016