Volle Maan van de Maagd

Gepubliceerd: 30 augustus 2020

In de middag van zondag 22 augustus is de Zon het beweeglijke aardeteken Maagd binnengegaan. Het is oogsttijd en de boeren gaan het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het Engelse woord voor oogst is harvest en dat vinden we terug in ons woord herfst. Tijdens de zonsopgang van woensdag 2 september zal de Maan vol zijn, wanneer de Zon in het teken Maagd staat.. Joan Hodgson schrijft in haar boek Planetary Harmonies: ‘Volle Maan in Maagd geeft het einde van het zomerseizoen aan. De oogst is binnengehaald en niets kan het vermeerderen of verminderen. De voedselvoorraad moet ons door de winter helpen. Aan het einde van de winter bij de Volle Maan in Vissen was de grond klaargemaakt voor het zaaien. Door deze koppeling aan de zaai- en oogsttijd verbeelden de tekens Maagd en Vissen het karma dat we met ons meedragen, als we terugkeren naar een aards leven. De kwaliteit van ‘het zaad’ is het resultaat van je ervaringen in vorige levens.’

Het sterrenbeeld Maagd wordt vaak afgebeeld als de godin Demeter met een bundel korenaren in haar hand. Zij werd vereerd als de oermoeder en als de godin van de gewassen. Haar dochter Persephone werd door Pluto, de god van de onderwereld, ontvoerd. Demeter was daar zo bedroefd over dat ze de gewassen niet langer liet groeien. Omdat alle leven op aarde ten onder dreigde te gaan, bemiddelden toen de andere goden. Ze wisten Pluto te bewegen Persephone een half jaar bij haar moeder te laten zijn en het andere halve jaar bij hem in de onderwereld. Dit is een heel sprekende mythe om de wisseling van de seizoenen uit te beelden. Zo heeft elke beschaving zijn verering van de goddelijke Moeder

In de christelijke traditie vieren we op 8 september de geboorte van de Maagd Maria. Ze was de dochter van Anna en Joachim. Aanvankelijk waren ze kinderloos gebleven, maar door hun gebeden wordt Anna toch zwanger en geeft het leven aan een meisje: Maria. In alle religieuze tradities komen verhalen voor van grote heiligen, die door bemiddeling van God uit eerder onvruchtbare ouders geboren worden. Het laat zien dat een heel zuivere ziel in een fysiek lichaam geboren wordt, zodat er in spiritueel opzicht van een maagdelijke geboorte gesproken kan worden. Op schilderijen en in beeldhouwwerken werd de heilige Anna afgebeeld samen met haar kind Maria en haar kleinkind Jezus. Men noemt deze voorstelling: Anna ten Drie├źn.

Wim Weehuizen, augustus 2020