Volle Maan in Maagd

Gepubliceerd: 11 september 2016

Vrijdag 16 september is het ruim een uur na zonsondergang Volle Maan in Maagd, als de Maan juist tegenover de Zon staat in het bewegelijke waterteken Vissen. Dit is een maansverduistering, waarbij  de Maan door de schaduw van de aarde gaat, wat voor ons goed zichtbaar zal zijn. Aangezien het teken Maagd, dat als nijver en ijverig gekenschetst wordt, bij de economie hoort, zouden er net als in 2007 weer problemen in de bankensector kunnen ontstaan, want toen was er ook een zons- en maansverduistering in de Maagd.

Hoewel er wel veel maatregelen genomen zijn in de financiële sector, zijn er ook nog grote problemen blijven bestaan m.n. bij de alleroudste banken in Italië. En die kunnen bij kritische hemelstanden zoals eclipsen dan aan de dag treden.

Het is oogsttijd en de boeren gaan het graan van de akkers halen om het in hun schuren onder te brengen. Het Engelse woord voor oogst is harvest en dat vinden we terug in ons woord herfst. September is ook de maand dat de scholen weer beginnen en kinderen zich kennis en vaardigheden eigen maken door die in hun geheugen op te slaan. De Maagd is precies en let op details, waardoor er veel onderwijzers zijn die onder dit teken zijn geboren. Verder vind je onder Maagden veel ambachtslieden en tuinkwekers. Ze zijn vaak heel geschikt om een opleiding tot verpleegkundige of apotheker te doen, want ze zijn nauwgezet. En aangezien de Maagd meestal goed kan rekenen en spaarzaam is, vind je onder dit teken ook heel wat accountants en economen.

Joan Hodgson schrijft in haar boek Planetary Harmonies: “De Volle Maan op de as Maagd/Vissen aan het einde van de zomer geeft het einde van het seizoen aan. De oogst is binnengehaald en niets kan het vermeerderen of verminderen. De voedselvoorraad moet ons door de winter helpen. Aan het einde van de winter bij de Volle Maan van Vissen was de grond klaargemaakt voor het zaaien. Door deze koppeling aan de zaai- en oogsttijd laten de Maagd en de Vissen op symbolische wijze het karma zien dat we met ons meedragen elke keer als we terugkeren naar het aardse leven – elke keer als het zaad van ons zielenleven weer in de fysieke materie geplant wordt. De kwaliteiten die bij het zaad horen zijn het resultaat van de groei en de ervaringen van vorige seizoenen.”

Wim Weehuizen, augustus 2016