Volle Maan in Leeuw

Gepubliceerd: 22 juli 2018

Op 22 juli gaat de Zon ‘s avonds om 23.00 uur het vuurteken Leeuw binnen. Op vrijdag 27 juli is het dan Volle Maan als de Zon in dit teken staat en de Maan daar tegenover in het luchtteken Waterman. Dit is een totale maansverduistering, die al volledig is als de Maan bij ons laat in de avond opkomt. Juli en augustus zijn voor veel mensen vakantiemaanden, maar in traditionele boerengemeenschappen was het de hooitijd en het begin van de oogsttijd. Er was dus heel veel werk op het land te verrichten, waarin alle volwassenen deelden. De Kelten vierden begin augustus het feest van Lughnasa, dat gewijd is aan hun lichtgod Lugh. Het heengaan van de oude koning [Leeuw] werd gevierd met processies en rituelen en de nieuwe koning werd ingehaald. In deze tijd wordt dit niet meer zo algemeen gevierd, maar toch blijft het in spiritueel opzicht een belangwekkend feest, dat het einde van de zomertijd markeert.

Joan Hodgson schrijft: “De symboliek van de Volle Maan op de as Leeuw/Waterman benadrukt de eeuwige wijsheid dat de mens naar het evenbeeld van God geschapen is. De Leeuw, het stralende zonneteken dat door de leeuw, de koning der dieren, gesymboliseerd wordt, geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de essentie zelf van het eeuwige leven, in het hart van het fysieke lichaam geplaatst is, het hart dat astrologisch bij het teken Leeuw hoort. Het lichaam vormt het dierlijke aspect van de mens, dat eerst menselijker gemaakt moet worden door de ontwikkeling van het denken en het verstand en daarna onsterfelijk gemaakt door de kracht van de Zon, de Christusgeest.”

De Zon en de Maan volgen elk hun pad door de dierenriem, waarbij de banen elkaar twee keer per jaar kruisen. In die periodes van ruim anderhalve maand vinden er zons- en maansverduisteringen plaats. In 2017 en 2018 vielen die in de tekens Leeuw en Waterman. De Waterman is meer gericht op groepsvorming, waardoor landen met elkaar in gemeenschap verbonden zijn. De Leeuw is meer gericht op zelfstandigheid en autonomie en de grootsheid van het eigen land. Deze tegenstelling komt sterk tot uiting in de internationale politiek, waar het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wil verlaten en Catalonië zich wil losmaken van Spanje. Vanuit nationalistische sentimenten dreigt er een handelsoorlog tussen Amerika en Europa, maar aan de andere kant zal ook het inzicht groeien dat men niet zonder elkaar kan.

Wim Weehuizen, juli 2018