Stabiliteit in onrustige tijden

Gepubliceerd: 4 september 2015

Beste leden en belangstellenden van de White Eagle Lodge in Nederland,
Velen van ons zijn er weer klaar voor om met een opgeladen gevoel te beginnen aan een volgende periode. Om ons heen vinden er wereldwijd al enige tijd erg veel veranderingen plaats. Dat maakt veel mensen zenuwachtig en angstig. Een goede en beproefde manier om in deze tijd van verandering ontspannen verder te komen, is om ons doel in gedachten te houden. We zijn lichtwerkers en willen juist rust en stabiliteit in de wereld brengen. Laat je daarom niet of weinig leiden door wat andere zeggen of schrijven over dat wat er om je heen gebeurt. Probeer altijd kalm te blijven en je denken en handelen op de Ster te richten en op het Licht. En realiseer je dan dat veel zaken, die momenteel in de wereld gebeuren, karmisch zijn en uitgewerkt moeten worden. Het zijn noodzakelijke processen.

Oefen je om niet te oordelen; veel van ons eigen wereldbeeld wordt sterk door de media beïnvloed. We krijgen het min of meer aangedragen om een bepaalde zijde te kiezen, waardoor andere visies onderbelicht blijven. Trek je daarom regelmatig terug in meditatie, ga de natuur in, volg wat minder het nieuws van radio, krant, televisie en internet. Luister ook lekker naar muziek die je laat ontspannen. Maak in gedachten contact met White Eagle en de Lichtbroeders en vraag hen iedere keer weer opnieuw om raad en inzicht.

Ik weet zeker dat we als Lichtbrengers samen werken aan een betere wereld.

Janne Geraets (landelijk leider NL)