Pasen 2020

Gepubliceerd: 11 april 2020

Is het je weleens opgevallen dat op het noordelijk halfrond veel lentebloemen zoals narcissen, hyacinten en vele andere het symbool van de zespuntige ster dragen, de zes bloembladen? Diep in het hart van die bloemen kun je zelfs een kleine ster ontdekken. Als je nog dieper in het hart van de lentebloemen kijkt, kun je daarin de boodschap van Christus, de opgestane Christus zien. De zespuntige ster staat symbool voor de vereniging van God en de mens, of anders gezegd: voor mensen vervolmaakt door de zachte, innerlijke Christusgeest. Als je wordt bevrijd uit je aardse gevangenschap en de geestelijke wereld binnentreedt, zul je overal de Christusgeest herkennen. En deze kun je ook op aarde herkennen, wanneer je geleerd hebt hoe je moet kijken.
Dit innerlijke zien hangt samen met jouw levenswijze, met je spirituele ontwikkeling, met de bloei van de bloem in jou. Dit is de boodschap van de wederopstanding van Jezus.

Korte meditatie uit ‘Jezus, leraar en genezer’ met woorden van White Eagle:
Jezus is niet alleen de grote ziel en Meester, door wie de Christus schijnt. Hij wil dat we je laten weten dat Hij ook jouw zachtmoedige broeder is… open je hart… Hij komt heel dicht bij je, dichterbij dan je adem… Breng je zorgen naar de Grote Genezer, spreek met Hem, luister… je zult getroost worden en je zult kracht ontvangen.

Wij wensen jullie van harte een stralende Pasen onder de Ster, met veel lieve mensen in gedachten bij je,
Sterregroet van hart tot hart,
Emilia en Hein