Parijs

Gepubliceerd: 15 november 2015

De White Eagle Lodge nodigt je uit om de Parijzenaren, na de terroristische aanvallen te steunen op de innerlijke niveaus: ‘Laten we alle mensen in Parijs in het helende, opbeurende licht van de Christus Ster houden. We zien allen die gewelddadig uit het fysieke leven weggerukt zijn in het hart van het licht, veilig in de liefhebbende armen van de Geest. We houden allen die rouwen en allen die angstig zijn in het licht en we zien dat zij getroost worden. Zij zijn binnen het kruis van licht omgeven door de cirkel van licht. We zien mensen van alle rassen en geloven samen, in broederschap in de universele Christus Ster.’ Een diep ‘dank je wel’ voor jou als je deelneemt in dit werk. In de Ster zijn we NIET machteloos. We zijn sterk en we gaan voor liefde.
Jeremy Hayward op FB

Toevoeging van Jenny Dent, spiritual mother of the Lodge:
‘Liefde en vergeving zijn het enige antwoord, zoals we allen weten én ons vaste vertrouwen dat het Goede zal overwinnen.’