Nieuwe Maan in Waterman

Gepubliceerd: 1 februari 2019

Maandag 4 februari is het in de avond Nieuwe Maan, als de Zon en de Maan samen met Mercurius precies bij elkaar staan in de Waterman. Ze zijn ook op harmonische wijze verbonden met Jupiter in Boogschutter. Het is een goede tijd om je te richten op initiatieven, die het welzijn van de hele mensheid ten goede komen, want dat is de richting die het dan opgaat. Over deze Nieuwe Maan schrijft Joan Hodgson: “Dit is een bijzonder krachtige tijd om het Christuslicht in het hart van de mensheid te laten stralen. Dit licht zal in alle mensen de behoefte aan broederschap, begrip en liefde voor elkaar versterken.

Om je dit denken vanuit je hart bewust eigen te maken, is het heel belangrijk om je elke dag in de innerlijk stilte van meditatie te begeven en je zo geleidelijk aan meer bewust te worden van het Christuslicht, dat in jezelf en in elk mens aanwezig is.”

Onder het vaste luchtteken Waterman komen veel sociaal ingestelde mensen voor, die zich goed thuis voelen in vriendenkringen, sociale groepen, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Ze zijn goed in staat om uit de meningen, die bij een groep mensen leven, het gemeenschappelijke te halen en zo een verbindende kracht te zijn. Daarbij kunnen ze meestal ook goed met allerlei mensen omgaan, omdat ze iedereen als gelijkwaardig zien en hen ook op die manier behandelen. Ze kunnen veel tijd en energie besteden aan het opkomen voor de belangen van groepen in de samenleving en daardoor tref je ze vaak aan bij vakbonden en linkse politieke partijen. Omdat Waterman een vast teken is, kunnen zij onvermoeibare strijders zijn voor sociale gerechtigheid. Hun populariteit kan dan groot zijn, waardoor ze de samenleving een ander aanzicht kunnen geven.

Wim Weehuizen, januari 2019