Nieuwe Maan in Waterman

Gepubliceerd: 17 januari 2017

Dit jaar gaat de Zon al in de late avond van donderdag 19 januari het vaste luchtteken Waterman binnen. We merken dat het daglicht elke dag iets langer bij ons blijft en een maand na de winterzonnewende zien we al het verschil. Zaterdag 28 januari is het dan een uur na middernacht Nieuwe Maan, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in de Waterman.
Over deze Nieuwe Maan schrijft Joan Hodgson: ‘Dit is een bijzonder krachtige tijd om het Christuslicht in het hart van de mensheid door te laten stralen. Dit licht zal in alle mensen de behoefte aan broederschap en het begrip voor elkaar versterken. In deze tijd van het jaar met de Zon en Maan beiden in Waterman zijn de engelen van Saturnus [structuur en discipline] bijzonder actief en we kunnen hun hulp inroepen bij het verwerkelijken van onze goede voornemens en het inplannen van wat we in het komende jaar gaan doen.’

De planeet Venus staat bij deze Nieuwe Maan in het teken Vissen en maakt een heel nauw aspect met Saturnus in Boogschutter. Precies midden tussen deze beide planeten staan de Zon en de Maan in Waterman. Dat is een uitzonderlijke samenhang, die wijst op een uitdaging op humanitair gebied, waarbij een beroep op onze menslievendheid zal worden gedaan. Venus geeft in Vissen veel medeleven en in combinatie met Saturnus zal verantwoordelijkheid voor hulpbehoevenden worden genomen. Donderdag 2 februari vieren we dan Maria Lichtmis als voor de mis de kaarsen gewijd worden en er een ommegang volgt, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand houdt, ook tijdens de mis zelf. Het is een feest ter ere van de goddelijke moeder. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en het is gewijd aan de moedergodin Brigit, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.

Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. Het water, symbool voor de Heilige Geest, stroomt rijkelijk uit de waterkruik, die hij vasthoudt. Op iconen duidt het teken Waterman de evangelist Mattheüs aan, die wordt afgebeeld als een mens met een engelachtige uitstraling. Mattheüs beschrijft hoe de Drie Wijzen uit het Oosten door de hemelse Ster naar het Christuskind geleid worden. Ook in de huidige tijd kunnen we duidelijk ervaren dat de poorten naar de geestelijke werelden opengaan en dat de verbinding met de (aarts)engelen steeds sterker aan het worden is. We zien daaraan dat het Watermantijdperk zich aan het ontvouwen is en dat ons bewustzijn, dat vanuit de hemelse sferen en de Christus-Ster geleid wordt, diepgaand aan het veranderen is.

In dit verband is het goed te lezen wat White Eagle in het pas uitgebrachte boek Group Consciousness daarover gezegd heeft: ‘De Broederschap van het Licht is zich heel erg bewust van de inspanningen van de mensheid om rechtvaardigheid op aarde te vestigen en ze werkt er net als jullie aan om het Stersymbool naar de aarde te projecteren. We wensen dat onze broeders vaker het symbool van de Ster gebruiken. Denk aan de Ster, herinner je dat je de Ster bent, als je volmaakt in evenwicht bent, want de Ster is het symbool van het Christuswezen. Het is de volmaakte man of vrouw, die volkomen in evenwicht is op aarde met aandacht voor de materiële en fysieke levensbehoeften, niet die van hem of haarzelf, maar van al het leven op de planeet aarde.’

Wim Weehuizen, januari 2017