Nieuwe Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 12 juni 2015

Dinsdag 16 juni is er de Nieuwe Maan in Tweelingen, als zowel de Zon als de Maan in dat teken staan. Heel dichtbij deze Nieuwe Maan staat de planeet Mars eveneens in Tweelingen, waardoor dit een heel goede tijd is om actie te ondernemen op het communicatieve vlak, bijeenkomsten en vergaderingen te houden of iets onder de aandacht van een groot publiek te brengen. De planeet Mercurius staat ook in Tweelingen, zijn eigen teken, waardoor er van veel communicatieve uitwisseling tussen mensen sprake zal zijn.

Met Venus en Jupiter in het vuurteken Leeuw overheerst een gevoel van optimisme en met Uranus in het vuurteken Ram is er weer ruimte voor avontuur. Dit lijkt een goede de tijd te zijn om een spannende vakantie te boeken naar een ver land. Aangezien de invloed van Mercurius, de heerser over Tweelingen, rond deze Nieuwe Maan heel sterk is, kunnen we het kwikzilverige van dit teken in alle activiteiten en gebeurtenissen duidelijk ervaren. Op het mentale vlak kan dit een heel drukke tijd zijn en kan er van alles op ons afkomen.

Maar Mercurius schenkt ons ook hemelse wijsheid, zoals Joan Hodgson dat beschrijft: ‘De engelen van Mercurius brengen de ziel nader tot een diep begrip van het wonder en de oneindige glorie van Gods schepping. Het zijn hemelse boodschappers en zij, die daar in deze tijd sterk door beïnvloed worden, kunnen dan iets overbrengen van de schoonheid die de ziel verkrijgen kan. De engelen van Mercurius kunnen werkelijk vleugels geven aan de ziel, waardoor hij/zij zich van alle beperking kan bevrijden. Maar het eerste vereiste is misschien ook het meest moeilijke n.l. om het uiterlijk denken helemaal tot rust te brengen.’ Als we ons meer dan anders op meditatie toeleggen, kunnen we die hemelse wijsheid in onszelf  ontvangen.

Wim Weehuizen, 18-5-2015