Nieuwe Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 17 mei 2020

In de middag van woensdag 21 mei gaat de Zon het beweeglijke luchtteken Tweelingen binnen. Een dag later is het Hemelvaart. Na zijn opstanding was Jezus nog een aantal weken in zijn etherische lichaam dichtbij zijn apostelen, maar bij zijn Hemelvaart verdween hij voor hen uit het zicht. White Eagle zegt daarover: ‘De verlichte Meester Jezus die de hoge aarde-inwijding onderging tijdens zijn aardse leven, was in staat zijn lichaam tot in de kleinste deeltjes in licht om te zetten. Daardoor werd Hij opgenomen in het Licht terwijl het leek alsof zijn lichaam achter een wolk vervaagde, uit het zicht van de mensen. Dit is het terugtrekken van het hoger Zelf uit het fysieke zelf. De lichaamsdeeltjes worden dan permanent, zodat het onaantastbare of vergeestelijkte lichaam, het etherische lichaam in hemelse zin voorgoed vastheid krijgt. Het leek alsof Jezus zich had teruggetrokken uit het aardse leven, maar Hij was er nog steeds, in de hogere vorm waarvan je je haast geen voorstelling kunt maken.’ (De Lichtbrenger, hst. 14) 

Vrijdag 22 mei is het vroeg in de avond de Nieuwe Maan van de Tweelingen, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan. Ben je geboren onder het teken Tweelingen, dan zul je gericht zijn op communicatie en onderlinge uitwisseling, waardoor je een netwerk van sociale contacten kunt onderhouden met veel mensen. Je houdt over het algemeen van afwisseling en zult gemakkelijk van de ene activiteit op de andere overgaan. Je bent zelfs goed in staat twee dingen tegelijk te doen. Tweelingen zijn vaak te vinden in beroepen, waarbij communicatie belangrijk is, zoals onderwijzer, leraar, journalist of redacteur. Vaak heb je veel flair zodat je het bijvoorbeeld goed doet als TV-presentator. En door je vlotte omgang met andere mensen ben je ook geschikt voor de handel.

In deze laatste periode van de lente vieren we op zondag 31 mei het feest van Pinksteren. White Eagle zegt hierover: Dit festival werd al gevierd door de vroegste bewoners van de aarde. Het werd al eeuwen geleden gevierd op het Witte Eiland [Atlantis] en sindsdien door alle Broederschappen van het Grote Witte Licht. Met Pinksteren kwamen de vroegchristelijke Broeders eensgezind en in liefde op één plaats samen. Zij verhieven hun bewustzijn naar het hemelse leven, naar het Licht. En terwijl ze in afwachting waren en het Licht omlaag stroomde in hun harten, werden ze vervuld van de Geest. De Grote Witte Broederschap bestaat uit zielen die bewust deze uitstroming van de Zoon van God ontvingen, van het Grote Witte Licht.’

Wim Weehuizen, mei 2020