Nieuwe Maan in Tweelingen

Gepubliceerd: 30 mei 2019

In de ochtend van 21 mei is de Zon het beweeglijke luchtteken Tweelingen binnengegaan. Negen dagen later, op 30 mei is het Hemelvaartsdag en maandag 3 juni is het dan rond 12 uur de Nieuwe Maan van de Tweelingen, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. In deze laatste periode van de lente kunnen we opmerken dat de bomen en heesters nieuwe loten gaan vormen. Overal om ons heen zien we in die nieuwe vertakkingen het Tweelingen-principe, dat aan de natuur de aanblik van uitbreiding en groei geeft. Dit is een dynamische tijd waarin de natuur haar grootste scheppingskracht laat zien en de aarde zich helemaal met de kosmos gaat verbinden.

Tweelingen is het beweeglijke luchtteken dat gericht is op communicatie en onderlinge uitwisseling. Ze onderhouden daardoor een netwerk van sociale contacten met een heleboel mensen. Ze houden van afwisseling en zullen gemakkelijk van de ene activiteit op de andere overgaan. Je kunt ze in beroepen vinden, waarin communicatie belangrijk is, zoals onderwijzer, leraar, journalist of redacteur. Vaak hebben ze zoveel flair dat ze het goed doen als TV omroeper of presentator. En door hun flexibiliteit zijn ze ook heel geschikt voor alle handel. De planeet Mercurius hoort bij de Tweelingen en op de aandelenbeurs is zijn standbeeld prominent aanwezig.

In deze laatste periode van de lente vieren we op zondag 9 juni het feest van Pinksteren. White Eagle zegt hierover: ‘Beschouw Pinksteren als een tijd van hernieuwde Broederschap. Toen de vroegchristelijke Broeders samenkwamen volgden ze een eeuwenoud gebruik; ze kwamen bij elkaar voor een samenzijn in stilte en voor verering van God. Met Pinksteren kwamen de Broeders eensgezind en in liefde op één plaats samen. Zij hieven hun bewustzijn op naar het hemelse leven, naar het licht. En terwijl ze in afwachting waren en het licht omlaag stroomde in hun harten, werden ze vervuld van de Geest. De Grote Witte Broederschap bestaat uit zielen die bewust deze uitstroming ontvingen van de Zoon van God, van het Grote Witte Licht.’

Wim Weehuizen, mei 2019