Nieuwe Maan in Stier

Gepubliceerd: 17 april 2020

In de middag van zondag 19 april gaat de Zon het vaste aardeteken Stier binnen en komt dan in een spanningsaspect met de planeet Saturnus in het vaste luchtteken Waterman. Saturnus is op 22 maart dat teken binnengegaan. We ervaren momenteel een nieuw fenomeen: het sociaal afstand houden van elkaar om het corona-virus minder kans te geven ons te besmetten. Het teken Waterman hoort bij groepen, verenigingen en sportclubs. Saturnus is de planeet van de beperking, die het sociaal leven aan banden legt. Op 11 mei zal Saturnus retrograde worden en op 1 juli gaat hij weer terug het teken Steenbok in. Hij beweegt dan richting de conjunctie met Pluto in Steenbok, waarmee de corona-crisis is begonnen. Omdat hij rond 1 oktober weer direct gaat lopen, komt het niet tot een exacte conjunctie, maar het is wel een aanwijzing dat de maatregelen, die het sociale verkeer beperken, nog een langere tijd nodig kunnen zijn.

Donderdag 23 april is het dan de Nieuwe Maan van de Stier, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. De natuur is dan uit haar winterslaap ontwaakt, wat vroeger aanleiding was voor feesten. In de Keltische traditie werd op 1 mei het feest van Beltane gevierd. Na een lange winter werd het vee vanuit de stallen tussen twee vuren naar buiten geleid wat de dieren zuiverde. Tijdens de feestelijkheden dansten de mensen rond de meiboom. De vruchtbaarheid van Moeder Aarde stond bij de viering van dit meifeest centraal. Mei is in de christelijke traditie ook de Mariamaand. De Maan, het astrologische symbool voor de Goddelijke Moeder, staat in verhoging in het aardeteken Stier, waardoor haar uitstraling in deze lentetijd zo groot is.

Als vaste aardetekens zijn Stieren de scheppers van vormen in de stoffelijke wereld, waardoor alles in hun omgeving weldadig kan aanvoelen. Hun contact met de natuur en met materialen maakt dat ze zich in hun element voelen als ze in hun (moes)tuin werken, voor een gezelschap koken of met de inrichting van hun huis bezig zijn. Zij kunnen architecten zijn of beeldende kunstenaars, die hun leven lang met hun creatieve werk bezig zijn en een heel oeuvre opbouwen. Stieren kunnen wel geneigd zijn zich veel aan materie te hechten en zijn daardoor erg gericht op wat ze bezitten. Ook zullen ze vaak vanuit vaste patronen leven en er veel moeite mee hebben als hun levensritmes verstoord worden.

Wim Weehuizen
april 2020