Nieuwe Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 21 december 2019

De winterzonnewende valt dit jaar op zondag 22 december in de late nacht, ruim voor zonsopgang.  Op dat moment gaat de Zon het kardinale aardeteken Steenbok binnen en staat dan pal boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika]. De Zon blijft daar drie dagen lang stil staan, voordat zij zich omwendt naar het noorden richting de evenaar. Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. Joan Hodgson schrijft: ‘Als je je tijdens de winterzonnewende terugtrekt uit de drukte van de uiterlijke wereld, zul je je bewust worden van een diepe stilte, alsof de natuur op iets aan het wachten is. Wanneer de zon in de kersttijd bij de zonnewende omkeert, kun je het onsterfelijke vlammetje van nieuw leven in jezelf ervaren. Dit vlammetje van eeuwig leven, de onsterfelijke vlam van de Geest, is het Christuskind.’

Op 26 december, Tweede Kerstdag, is het de Nieuwe Maan van de Steenbok, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Kerstmis is bij uitstek het feest van de familie en veel mensen vinden het gezellig om oude banden weer aan te halen. Elk gezin heeft zijn eigen vaste rituelen rond het versieren van de kerstboom en het geven van kerstgeschenken, waar de kinderen elk jaar weer naar uitzien. En misschien voel je je in de Kersttijd meer dan anders verbonden met de lichtsferen rond de aarde. Je kunt ervaren dat de Ster van Bethlehem, de Zespuntige Ster, je door de duisternis heen naar het Christuskind in jezelf leidt. En in die intieme geborgenheid mag je een diepe vrede in jezelf en met alle mensen om je heen ervaren.

In het verhaal van de kerststal wordt ook een kosmische invloed tot uitdrukking gebracht. Het Christuskind ligt in een kribbe, een voederbak, tussen de os en de ezel. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat elk mens onder invloed staat van de dierenriem en de vaste sterren. De os vertegenwoordigt het teken Stier en de ezel, de Aselli [ezels] twee vaste sterren, die toen in de buurt van het teken Kreeft stonden. Daar tussenin ligt het teken Tweelingen, dat de twee kanten van de mens laat zien, sterfelijk en onsterfelijk. De mythe van de tweelingbroers Castor en Pollux geeft dit weer, als Castor sterft en Pollux van hun vader Jupiter de onsterfelijkheid verkrijgt.

Wim Weehuizen, december 2019