Nieuwe Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 21 december 2016

De winterzonnewende van 21 december is dit jaar om kwart voor twaalf overdag. Dat is het moment dat de Zon het teken Steenbok binnengaat. De Zon staat tussen 21 en 24 december pal boven de Steenbokskeerkring en lijkt drie dagen lang daar stil te staan, voordat zij zich omwendt voor haar terugtocht naar het noorden en de dagen weer gaan lengen.

Joan Hodgson schrijft: Als we ons gedurende deze tijd terugtrekken uit de drukte van de uiterlijke wereld, zullen we ons bewust worden van een diepe stilte, alsof de natuur op iets aan het wachten is. Als dan de zon in de kersttijd bij de zonnewende omkeert, ervaren we het onsterfelijke vlammetje van nieuw leven in onszelf. Dit vlammetje van eeuwig leven, de onsterfelijke vlam van de Geest, is het Christuskind.”

Vanaf Kerst tot aan Driekoningen hebben we de twaalf heilige nachten. Het is de tijd waarin het zonnewiel weer gaat draaien, de Joeltijd [Oud-Noors gjól=wiel]. In vroegere tijden kwam alles in de gemeenschap tot rust, waardoor de mensen de tijd hadden om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar. Ze gaven elkaar geschenken die ze in het nieuwe jaar konden gebruiken. Er waren toen heel zinvolle levensritmes, die we in deze moderne tijd met zijn 24-uurs economie kwijt geraakt zijn. Op 29 december is het de Nieuwe Maan van de Steenbok, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Mercurius staat tussen de aarde en de Zon in en loopt dan al 10 dagen retrograde. Het is een goede tijd om je geest naar binnen te keren en weg te blijven van alle drukte en hectiek.

Driekoningen is het feest van de Epifanie, de Openbaring van het Licht. Oorspronkelijk was op 6 januari de viering van de doop van Jezus door Johannes de Doper en werd dit het Lichtfeest van de vroegchristelijke kerk. In de Grieks- en Russisch orthodoxe kerken wordt op die dag nog altijd het kerstfeest gevierd. In Nederland komen de kinderen verkleed als koningen langs de huizen. Ze laten een kerstster als een molentje draaien op een stok en zingen hun liedjes. Pas na Driekoningen is de Kersttijd echt voorbij en doen we de kerstboom de deur uit. En na deze tijd met de mooi versierde kerstboom en de vele kaarsjes wordt het elke dag weer wat lichter. 

Wim Weehuizen, december 2016