Nieuwe Maan in Schorpioen

Gepubliceerd: 22 oktober 2016

Even na middernacht gaat op 23 oktober de Zon het vaste waterteken Schorpioen binnen, dat  het afsterven van de natuur zo goed symboliseert, omdat het verbonden is met het overgaan naar de wereld van het Licht. Als het in de herfst een heel zonnige dag is en de bomen diepe tinten geel en rood kleuren, heb je het gevoel dat de sluier tussen ons en de andere wereld wat dunner is geworden. En dat gevoel past ook bij de feesten van deze tijd: Allerheiligen en Allerzielen, die op 1 en 2 november gevierd worden.
In de Keltische traditie is dit het feest van Samhain, wanneer niet alleen de doden herdacht worden, maar ook de magische verhalen over de Andere Wereld en de sidhe, de kabouters en elfen, bij het haardvuur verteld. Dan is het echt herfst geworden wat vaak weemoed in ons oproept, omdat we ervaren dat de levenskrachten van de natuur zich aan het terugtrekken zijn.

In de avond van zondag 30 oktober is het Nieuwe Maan, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in het teken Schorpioen. Er horen twee planeten bij dit teken: Mars en Pluto. De Schorpioen staat er om bekend dat die iets tot de bodem wil uitzoeken en veel doorzettingsvermogen heeft, wat goed past bij de energieke planeet Mars. Mars geeft mensen ook het vermogen met vuur, ijzer er scherpe voorwerpen om te gaan. Beroepen als smid, lasser, automonteur, slager en chirurg passen daarom goed bij dit teken. En verder vanwege de onderzoekende aard rechercheurs en wetenschappers. Pluto is de god van de onderwereld en de dood, maar ook van de transformaties, die de mens in zijn leven doormaakt. Daarom tref je onder dit diepgravende teken ook veel psychiaters, psychologen en therapeuten.

In oktober hebben Mars en Pluto dicht bij elkaar in het aardeteken Steenbok gestaan en dat heeft een opmerkelijke ontwikkeling in gang gezet. Ondanks alle afspraken nam de uitstoot van broeikasgassen in Nederland elk jaar nog toe. In een door burgers aangespannen rechtszaak heeft een rechter de Staat opgedragen om de uitstoot in 2020 aanzienlijk te verminderen. Het kabinet werd gemaand om tot actie  over te gaan om de doelstellingen van het milieuakkoord te halen. Bij dit alles speelt het probleem van de opwarming van de aarde evenals dat van de vervuilde lucht en de gezondheid van de bevolking. Het teken Steenbok is verbonden met het winnen van delfstoffen en het lijkt er op dat de omschakeling naar duurzame energiebronnen nu werkelijk doorzet met het sluiten van kolen- en gascentrales.

Wim Weehuizen, oktober 2016