Nieuwe Maan in Leeuw

Gepubliceerd: 5 augustus 2018

Zaterdag 11 augustus is het rond het middaguur de Nieuwe Maan van de Leeuw, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan. Dit is een gedeeltelijke zonsverduistering, die echter alleen zichtbaar is voor streken dichtbij de Noordpool zoals het noorden van Scandinavië en IJsland. De Leeuw is het teken van leiderschap, van zelfstandigheid en autonomie. Meestal willen Leeuwen in het middelpunt van de belangstelling staan en als een koning schitteren. Ze kunnen zich ook met pracht en praal omringen om indruk te maken op hun omgeving. Nederland heeft als wapen een Leeuw, wat voortkomt uit onze strijd om onafhankelijkheid. In Europa valt Frankrijk onder het teken Leeuw. Dit land heeft altijd naar een zekere hegemonie gestreefd. Het chauvinisme is er ook nog steeds sterk aanwezig en een aanzienlijk deel van het electoraat is er anti-Europees gezind.

Joan Hodgson schrijft over nog een ander, diepgaand spiritueel aspect van de Leeuw: “De conjunctie van de Zon en de Maan in Leeuw brengt een prachtige, heldere straal van de Christus-Zon naar de gehele aarde. Het hart-chakra wordt beheerst door het teken Leeuw en als het denken met het hart door regelmatige meditatie sterker wordt, zal de Christus-Zon geleidelijk de leiding nemen over de hele persoonlijkheid. Als we ons gedurende deze tijd voldoende kunnen losmaken van de aandrang, die de zintuigen op ons uitoefenen, en ons openstellen voor deze grootse uitstraling van licht en liefde, dan worden we vervuld van vreugde en dankbaarheid, want de Leeuw is een teken dat vreugde uitstraalt.” 

Vier dagen na de zonsverduistering is het op 15 augustus Maria Hemelvaart wat in katholieke streken nog altijd gevierd wordt. Het wordt niet in de bijbel vermeld en is ook als feestdag pas een paar eeuwen na het schrijven van de evangeliën ingevoerd. In de Mariaverering zien we overeenkomsten met de verering van de moedergodin, die in veel oude culturen voorkomt en die vaak aan de verering van de goddelijke vader voorafging. De moedergodin wordt meestal in drie vormen aanbeden: de jonge, nog maagdelijke vrouw, de volwassen vrouw, die moeder is geworden en de oude, wijze vrouw, die het leven doorleeft heeft. In dit geval: de Maagd Maria, Maria de Moeder Gods en Maria van de Smarten. De Mariaverering volgt dus een eeuwenoude traditie.

Wim Weehuizen, juli 2018